Handreiking ziekteverzuimprotocol opstellen

 
Handreiking ziekteverzuimprotocol opstellen
Binnen de huisartsenpraktijk krijgt u te maken met ziekteverzuim. U wilt dit het liefst voorkomen. Hiervoor stelt u een ziekteverzuimprotocol op. In deze handreiking treft u een algemeen verzuimprotocol. Met een aantal tips past u het algemene verzuimprotocol gemakkelijk aan de situatie in uw praktijk aan.
  • Duidelijkheid voor het team over de rollen en afspraken bij ziekte
  • Tips om van het ziekteverzuimprotocol een gedragen document te maken

Download de handreiking

Dit product is onderdeel van een reeks producten over werkgeverszaken. Bekijk alle producten.