Leidraad Samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd

 
Deze leidraad schetst wat huisartsen en gemeenten gezamenlijk hebben: de wens om zo goed mogelijk passende zorg te bieden voor kinderen. De leidraad kan huisartsen een houvast geven voor het overleg met de gemeente over hoe die zorg vorm te geven. Een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking is wederzijds begrip voor elkaars rol. We hebben daarom op een rijtje gezet wat belangrijke uitgangspunten voor beide kanten zijn.