Voor en door huisartsen
 

RI&E: Risico-inventarisatie & -evaluatie

 
 
RI&E: Risico-inventarisatie & -evaluatie
Het uitvoeren van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht. Met dit arbo-instrument brengt u de veiligheidsrisico’s van uw medewerkers in kaart en kunt u eenvoudig de gevaren en risico’s evalueren en verwerken in een plan van aanpak.

De door de LHV ontwikkelde ‘RI&E Huisartsenpraktijk’ is overgenomen door de SSFH. De reden hiervan is één RI&E voor alle organisaties binnen de branche. De SSFH heeft het beheer overgenomen en beheert deze in samenhang met de Arbocatalogus Huisartsenzorg. De RI&E is compleet vernieuwd en dat heeft niet alleen invloed op de opmaak. Er zijn ook diverse opties bijgekomen. Zo kunt u bijvoorbeeld meerdere gebruikers aanmaken om van dezelfde RI&E gebruik te maken en maatregelverantwoordelijken aanwijzen. Daarnaast zijn er in de vragenlijst koppelingen die verwijzen naar de nieuwe arbocatalogus. 

Wat betekent dit voor u als LHV lid?

Er verandert voor u weinig. U kunt nog steeds met hetzelfde account inloggen en de reeds ingevulde RI&E blijft bestaan. U logt nog steeds in via LHV of HAweb door in de bovenste balk voor applicaties te kiezen en dan voor RI&E. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de SSFH via info@ssfh.nl of 070 - 376 58 95.

Meer opties in RI&E-module: vanaf september 2018 is de RI&E uitgebreid. Zo kunt u meerdere gebruikers aanmaken om van dezelfde RI&E gebruik te maken. Bekijk in deze afbeelding welke extra voordelen dat oplevert.

Op basis van de RI&E maakt u een plan van aanpak, waarin vermeld staat hoe en wanneer geconstateerde risico's en knelpunten worden aangepakt. Het is aan te raden om de RI&E te actualiseren bij grote veranderingen in de arbeidsomstandigheden, zoals een verbouwing of verhuizing.

Minder dan 25 medewerkers: toetsing niet nodig

De LHV heeft een RI&E opgesteld die speciaal is toegespitst op de huisartsenpraktijken. Het instrument is gratis voor leden. Het digitale RI&E-instrument van de LHV is door de sociale partners erkend. Hierdoor hoeft u uw uitgevoerde RI&E niet te laten toetsen. Dit leidt tot kostenbesparing en minder administratieve handelingen.

Meer dan 25 medewerkers: toetsing verplicht

De vrijstelling van toetsing geldt niet voor een huisartsenpraktijk met meer dan 25 medewerkers. Dan is toetsing inclusief een bedrijfbezoek noodzakelijk. Voor toetsing van de RI&E kunt u gebruik maken van gecertificeerde dienstverleners. De arbodienst Maetis is goed bekend met de RI&E voor huisartsen. U kunt met hen contact opnemen via telelefoon 030 212 37 08 of bedrijfsbureau@maetis.nl.