Voor een gezonde huisartsenzorg
 

RI&E: Risico-inventarisatie & -evaluatie

 
 
RI&E: Risico-inventarisatie & -evaluatie
Het uitvoeren van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht. Om u hierbij te helpen heeft de LHV de ‘RI&E Huisartsenpraktijk’ ontwikkeld. Met dit arbo-instrument brengt u de veiligheids- en gezondheidsrisico's van uw medewerkers in kaart en kunt u eenvoudig de gevaren en risico’s evalueren en verwerken in een plan van aanpak.

Op basis van de RI&E maakt u een plan van aanpak, waarin vermeld staat hoe en wanneer geconstateerde risico's en knelpunten worden aangepakt. Het is aan te raden om de RI&E te actualiseren bij grote veranderingen in de arbeidsomstandigheden, zoals een verbouwing of verhuizing.

Naar RI&E voor LHV-leden

Minder dan 25 medewerkers: toetsing niet nodig

De LHV heeft een RI&E opgesteld die speciaal is toegespitst op de huisartsenpraktijken. Het instrument is gratis voor leden. Het digitale RI&E-instrument van de LHV is door de sociale partners erkend. Hierdoor hoeft u uw uitgevoerde RI&E niet te laten toetsen. Dit leidt tot kostenbesparing en minder administratieve handelingen.

Meer dan 25 medewerkers: toetsing verplicht

De vrijstelling van toetsing geldt niet voor een huisartsenpraktijk met meer dan 25 medewerkers. Dan is toetsing inclusief een bedrijfbezoek noodzakelijk. Voor toetsing van de RI&E kunt u gebruik maken van gecertificeerde dienstverleners. De arbodienst Maetis is goed bekend met de RI&E voor huisartsen. U kunt met hen contact opnemen via telelefoon 030 212 37 08 of bedrijfsbureau@maetis.nl.

Het gebruik van de LHV 'RI&E Huisartsenpraktijk' levert u veel voordelen op:

  1. Besparing: de RI&E Huisartsenpraktijk is gratis voor LHV-leden. Uitvoering van een RI&E door een arbodienst kost geld.
  2. Sneller en eenvoudiger: De RI&E is toegespitst op specifieke arbeidsomstandigheden binnen de huisartsenpraktijk. Door draagvlak bij werkgevers en werknemers is de RI&E branche erkend en is bij minder dan 25 werknemers geen toetsing nodig.
  3. De RI&E levert zicht op branche gerelateerde arbo-knelpunten. De LHV ontwikkelt vervolgens oplossingen op brancheniveau.

Centrale opslag
De LHV slaat automatisch alle gegevens en wijzigingen in uw RI&E op. Dit betekent dat u geen knop 'opslaan' in het menu terugziet. U hoeft dus geen bestand lokaal op te slaan.

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen over de RI&E kunt u contact opnemen met de LHV, lhv@lhv.nl of bellen naar 030 28 23 723. Zie ook: Arbodienst

Naar RI&E voor LHV-leden