Stappenplan en ziektewijzer bij een zieke medewerker

 
Stappenplan en ziektewijzer bij een zieke medewerker
Bij een ziekmelding van uw medewerker begint een proces waarin u als werkgever verschillende taken heeft. Doel is om uw medewerker zo snel mogelijk terug te laten keren en langdurig verzuim te voorkomen. Wat u wanneer moet doen leest u in het stappenplan.

Ook leest u meer achtergrondinformatie. Bijvoorbeeld over wat te doen als u twijfelt over de ziekmelding? Of hoe om te gaan met een ziekmelding en vakantieverlof?

  • Op welk moment moet u welke actie ondernemen (Wet verbetering poortwachter)
  • De ziekmelding
  • Ziekte en vakantie

Download het stappenplan

Dit product is onderdeel van een reeks producten over werkgeverszaken. Bekijk alle producten.