Toolkit Bereikbaarheid

 
Toolkit Bereikbaarheid
Er is steeds meer aandacht voor service en klantgerichtheid in de zorg. Wilt u met weinig middelen en weinig moeite de bereikbaarheid van uw praktijk verbeteren? Met de toolkit Bereikbaarheid van de LHV leert u hoe u dat stapsgewijs aanpakt.

2020: We werken aan een update van deze toolkit. Tot die gereed is, is deze toolkit gewoon te gebruiken.

Download toolkit

De afgelopen jaren investeerden huisartsen veel in de verbetering van hun bereikbaarheid en beschikbaarheid. En met succes! Wilt u de service aan uw patiënten ook optimaal inrichten? De toolkit Bereikbaarheid helpt u hierbij. Met handige tips, overzichtelijke stappenplannen, communicatieadvies en kant-en-klare conceptteksten. De toolkit gaat uit van de richtlijnen voor bereikbaarheid en beschikbaarheid.