Toolkit Laaggeletterdheid

 
Toolkit Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid zorgt ervoor dat patiënten de inhoud van geschreven informatie in de huisartsenpraktijk niet goed tot zich kunnen nemen. De Toolkit Laaggeletterdheid biedt huisartsenpraktijken een checklist om laaggeletterdheid te herkennen en geeft handvatten voor communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen.

Download toolkit Laaggeletterdheid

Anderhalf miljoen mensen in Nederland kunnen niet goed lezen en schrijven. Laaggeletterdheid wordt door de omgeving vaak niet herkend, omdat laaggeletterden meestal niet voor dit probleem uit durven komen. Voor de patiënt is de huisarts het eerste aanspreekpunt in de gezondheidszorg. Een goede communicatie in diens spreekkamer is daarom extra belangrijk. Daarom heeft de LHV het initiatief genomen een toolkit voor huisartsen te ontwikkelen om laaggeletterdheid sneller te kunnen herkennen zodat er rekening gehouden kan worden met deze groep patiënten. Daarnaast kunnen LHV-leden de bijbehorende posters en checklists downloaden.

Toolkit Laaggeletterdheid
Naast een checklist om laaggeletterdheid te herkennen, bevat de toolkit een checklist die handvatten geeft in de communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen. Op deze manier kunnen huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners laaggeletterde patiënten de extra ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Denk aan de uitleg over het gebruik van een geneesmiddel of een verwijzing naar een arts in het ziekenhuis. Daarmee wordt de gidsrol van de huisarts als centrale zorgverlener toegankelijker voor laaggeletterden.

E-learningsmodule voor praktijkassistenten
Deze e-learningsmodule is niet langer beschikbaar. 

Samenwerking
De Toolkit Laaggeletterdheid is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, Gezondheidsinstituut NIGZ, Stichting Expertisecentrum Educatieve Televisie (ETV), het NHG en Pharos.

Voorlichting

De voorlichtingsmap Begrijp je lichaam is een map met eenvoudig te begrijpen afbeeldingen en voorlichtingsteksten over het menselijk lichaam. Hiermee kunt u uw voorlichting nog beter afstemmen op laaggeletterde patiënten. De map is als pdf te downloaden en is online als webversie beschikbaar.

Video