Toolkit Mantelzorg

 
Toolkit Mantelzorg
Wist u dat gemiddeld 1 van de 5 van uw patiënten ook mantelzorger is? En weet u ook wie dit zijn? Hoewel mantelzorgondersteuning geen specifieke huisartsgeneeskundige zorg is, kunnen u en uw medewerkers door uw vertrouwensfunctie een zinvolle bijdrage leveren in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers. Met deze toolkit leert u hoe.

De toolkit Mantelzorg geeft informatie hoe u mantelzorgers herkent, of zij ondersteuning nodig hebben en waar u deze ondersteuning kunt vinden.

Waak voor 'een patiënt achter de patiënt'

De LHV, MantelzorgNL, Movisie, Vilans en het Ministerie van VWS pleiten met deze praktische toolkit te waken voor 'een patiënt achter de patiënt'. Door als huisarts eerder oog te hebben voor de mantelzorger en te anticiperen, kan erger worden voorkomen. Deze toolkit helpt u hierbij met praktische informatie en oplossingen.

Download de toolkit Mantelzorg

Tools

Handige instrumenten die u behulpzaam kunnen zijn bij de ondersteuning van mantelzorgers: