Toolkit Mantelzorg

 
Toolkit Mantelzorg
1 op de 5 patiënten in een huisartsenpraktijk is mantelzorger. Hoewel mantelzorgondersteuning geen specifieke huisartsgeneeskundige zorg is, kunnen u en uw medewerkers door uw vertrouwensfunctie een zinvolle bijdrage leveren in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers. Met deze toolkit leert u hoe.

Met deze praktische Toolkit Mantelzorg van de LHV heeft u de middelen in handen om te herkennen wie mantelzorgers zijn, of zij ondersteuning nodig hebben en waar u deze ondersteuning kunt vinden.

Waak voor 'een patiënt achter de patiënt'

De LHV, Mezzo, Expertisecentrum Mantelzorg (samenwerkingsverband van Vilans en Movisie) en het Ministerie van VWS pleiten met deze praktische toolkit te waken voor 'een patiënt achter de patiënt'. Door als huisarts eerder oog te hebben voor de mantelzorger en te anticiperen, kan erger worden voorkomen. Deze toolkit helpt u hierbij, door praktische informatie en oplossingen aan te reiken.

Toolkit mantelzorg

Digitale toolkit

In 2011 werd de Toolkit voor het eerst uitgegeven. De in 2014 vernieuwde versie van de 'Toolkit Mantelzorg voor de Huisartsenpraktijk' is een digitaal product. U kunt hem hieronder downloaden. U kunt met behulp van de navigatie bovenaan het document door de verschillende onderwerpen van deze toolkit lopen. Door de achtergrondkleur van de verschillende onderwerpen ziet u altijd in welk onderdeel van de toolkit u op dat moment zit. Op verschillende plekken in het product wordt verwezen naar informatie elders in het document, naar andere documenten en naar informatie op de LHV-website.

Download

Tools

Handige instrumenten die u behulpzaam kunnen zijn bij de ondersteuning van mantelzorgers.