Verzuimverzekering

 
De LHV heeft verzuimmantels afgesloten voor leden die werkgever zijn. Wanneer uw medewerker ziek wordt, bent u wettelijk verplicht gedurende maximaal de eerste 2 ziektejaren het loon door te betalen. Dit financiële risico kunt u afdekken met een verzuimverzekering. U kunt hiervoor gebruik maken van één van de mantels die de LHV ter beschikking stelt. Daarmee ontvangt u een ledenkorting die kan oplopen tot 10 procent.

De LHV heeft hiervoor gezocht naar aanbieders die u als huisarts zoveel mogelijk kunnen ontzorgen bij alles wat komt kijken bij verzuim van medewerkers.

Let op: Forse premiestijging vanaf 1 januari 2019

Vanwege een forse premiestijging bij het Verzuimarrangement heeft de LHV gezocht naar een nieuwe aanbieder. U kunt nog tot 15 december 2018 overstappen. In beide gevallen geldt de overeenkomst voor 3 jaar. Hieronder leest u meer over de wijzigingen per 1 januari 2019.

Kies vóór 15 december 2018: verlengen óf overstappen

Laat uw adviseur uiterlijk 15 december 2018 weten of u het huidige Verzuimpakket bij Nationale Nederlanden voortzet (als u daar nu uw verzuimverzekering heeft) of dat u wilt overstappen.

De LHV adviseert u om een premievoorstel aan te vragen van het Gezond in Praktijk Pakket. Op die manier kunt u beide producten en de kosten die ze meebrengen, goed vergelijken. Vragen over beide producten kunt u stellen aan uw verzekeringsadviseur. Deze kan u desgewenst ook wijzen op andere producten. Als er in uw praktijk sprake is van weinig verzuim, kan dit nog een voordeliger alternatief opleveren. Neem in dat geval wel (het ontbreken van) de ondersteunende dienstverlening mee in uw afweging. De VvAA heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar uw al uw vragen over beide verzekeringen kunt stellen: 030 247 47 53.

Doet u niets? Dan wordt de lopende overeenkomst automatisch met drie jaar verlengd.

VERGELIJK DE VERZEKERINGEN


Gezond in Praktijk Pakket

Het Gezond in Praktijk Pakket is in opdracht van de LHV ontwikkeld door VvAA, met Nedasco als uitvoerder. De looptijd van dit pakket is 3 jaar en is beschikbaar voor LHV-leden.

Onderscheidende kenmerken

  • Concurrerende premie: gemiddeld 10 procent lager dan de premie voor het Verzuimpakket. Dit percentage kan voor uw praktijk hoger of lager zijn. Het precieze percentage hangt af van de verzuimklasse waarin u in 2019 wordt ingedeeld, op basis van uw verzuim van de afgelopen 3 jaar. Uw intermediair kan berekenen welke premie voor uw praktijk geldt.
  • Verzekeringsdekking die naadloos aansluit bij de loondoorbetalingsverplichting in de Cao Huisartsenzorg.
  • Proactieve Arbo- en re-integratiedienstverlening. Met een actieve verzuimaanpak, voor u als werkgever én voor uw medewerker.

Verzuimarrangement Nationale Nederlanden

Door het stijgende verzuim in de afgelopen jaren is ook in de huisartsenzorg de schadelast fors gestegen. Nationale Nederlanden heeft om die reden de premies voor de verlengde mantelovereenkomst flink moeten verhogen.

De gemiddelde premiestijging per 1 januari 2019 voor het Verzuimpakket van Nationale Nederlanden bedraagt ruim 30 procent. Dit percentage kan voor uw praktijk hoger of lager zijn. Het precieze percentage hangt af van de verzuimklasse waarin u in 2019 wordt ingedeeld, op basis van uw schadelast in 2016, 2017 en de eerste helft van 2018.

Op het verlengingsvoorstel van Nationale Nederlanden is de voor u geldende premies vermeld. Dit voorstel heeft u medio oktober 2018 van Nationale Nederlanden ontvangen. U verlengt het Verzuimpakket voor weer 3 jaar (2019 tot 2022).

Wijzigingen Verzuimpakket Nationale Nederlanden 1 januari 2019

Naast de premieverhoging zijn per 1 januari 2019 de onderstaande wijzigingen van kracht:

  • De premietabel voor kleine werkgevers wordt uitgebreid van 3 naar 5 verzuimklassen. Dit geldt voor werkgevers met een verzekerd loon tot € 350.000,-. (De premietabel voor werkgevers met een verzekerd loon boven € 350.000,- kent vanaf 2016 al 5 verzuimklassen.)
  • De premiekorting van 5 procent bij de combinatiekeuze voor het Verzuimpakket met Arbodienstverlening van Zorg van de Zaak (het NN-Medisch pakket) vervalt.
  • U krijgt een extra keuzemogelijkheid voor alternatieve Arbodienstverlening bij ArboNed.

Verzuimpakket Nationale Nederlanden versus Gezond in Praktijk Pakket

We hebben alle overeenkomsten en verschillen tussen het Verzuimpakket Nationale Nederlanden en het Gezond in Praktijk Pakket voor u naast elkaar gezet. Zo kunt u ze goed met elkaar vergelijken. Uw verzekeringsadviseur kan u adviseren welke verzekeringsoplossing het best bij uw praktijk past.

vergelijk de verzekeringen

BijlageGrootte
Bestand Vergelijking verzuimverzekeringen15.43 KB