Werkmap Huisarts en Gemeente

 
Steeds meer zorg wordt dichter in de buurt van patiënten georganiseerd, met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. Gemeenten spelen een steeds grotere rol in lokale zorg en ondersteuning aan burgers en dat maakt dat huisarts en gemeente elkaar vaker tegenkomen en moeten samenwerken. Om deze samenwerking te ondersteunen en te verbeteren hebben de LHV en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) de digitale werkmap ‘Samen werken in de wijk’ samengesteld.

Noodzaak tot samenwerken

Betekent elkaar tegenkomen ook dat u 'iets met elkaar moet'? Door alle - elkaar snel opvolgende - veranderingen weten burgers/patiënten niet altijd bij wie ze terecht kunnen voor zorg of ondersteuning. Het is daarom nuttig en zelfs noodzakelijk dat huisartsen en gemeenten contact met elkaar leggen zodat de samenhang in de zorg en ondersteuning voor de burger/patiënt gewaarborgd wordt.

Het doel van de werkmap is

  • Toetsen waar u staat in de samenwerking met uw gemeente
  • Kennismaken met uw partner
  • Inzicht verwerven in thema´s die u gezamenlijk kunt aanpakken
  • Aan de slag met concrete tips over samenwerking
  • Inzicht verkrijgen in relevante wetgeving en beleid

Download werkmap Huisarts & Gemeente

De digitale versie is interactief door te bladeren en stelt u in staat om belangrijke passages te arceren en notities te maken die u vervolgens kunt opslaan. Hiermee beschikt u over uw persoonlijke werkmap.

De bijlages kunt u ook apart downloaden: