Spring naar content

Ontwikkel jezelf als leidinggevende

Zoals elke organisatie heeft ook een huisartsenpraktijk leiding nodig. Je moet medewerkers aansturen, motiveren en stimuleren. Dat is goed voor jouw praktijk en voor het welzijn van jouw medewerkers. Wij helpen je graag.

Leidinggeven

De essentie van goed leidinggeven is, dat je rekening houdt met verschillen tussen medewerkers, functies en situaties. Dit noemen we: situationeel leidinggeven. Wij geven je voorbeelden en tips. Je kunt ook een test doen om je eigen stijl van leidinggeven te ontdekken.

Situationeel leidinggeven
Je hebt medewerkers in dienst in verschillende functies, zoals doktersassistenten, een praktijkondersteuner op HBO niveau (POH) en een Hidha. Daarnaast hebben je medewerkers verschillende persoonlijkheden. De ene medewerker kan en wil zelfstandig werken, de ander heeft minder ervaring of minder verantwoordelijkheidsgevoel. Stel jouw stijl van leidinggeven en jouw benadering daarop af. Dat kan in iedere situatie anders zijn.

Situationeel leidinggeven bestaat uit vier verschillende stijlen:

 • Opdrachtstijl
 • Overtuigstijl
 • Participatiestijl
 • Delegatiestijl

De kenmerken van deze stijlen vind je in onderstaand overzicht.

Wil je meer inzicht in jouw eigen voorkeursstijl van leidinggeven? Download dan de Test: Hoe geef je leiding (speciaal voor leden).

StijlKenmerken van uw gedragKenmerken medewerker
OpdrachtstijlInstructiegericht
Eenrichtingsverkeer
Taak- en werkgericht
Toezicht en controle
Niet bewust van de eigen onbekwaamheid, om de taak zelfstandig uit te voeren
OvertuigstijlBeperkt tweerichtingsverkeer
Motiveren, overtuigen en richting aangeven
Beslissingen nemen in overleg
Bewust van de eigen onbekwaamheidGemotiveerd om de taak zelfstandig uit te voeren
ParticipatiestijlMotiveren
Tweerichtingsverkeer
Delegeren van taken en beperkte verantwoordelijkheid
Creëren van betrokkenheid en randvoorwaarden
Niet bewust van de eigen bekwaamheid om de taak zelfstandig uit te voerenNog te onzeker om de taak zelfstandig uit te voeren
DelegatiestijlDelegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Algemene supervisie
Organiseren van management
Communiceren van doelen
Bewust van de eigen bekwaamheid om de taak zelfstandig uit te voeren.

Het lijkt een ideale situatie om jouw praktijk via de delegatiestijl aan te sturen, omdat daarbij veel waarde wordt gehecht aan eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Maar zo werkt het niet. Niet iedere medewerker is even goed en misschien heb je zelf een andere voorkeursstijl. Kijk daarom goed naar de specifieke omstandigheden en pas jouw stijl van leidinggeven aan aan de situatie. Hier volgen nog enkele voorbeelden:

A. Opdrachtstijl: De administratieve uitzendkracht
De introductieperiode is te kort om een uitzendkracht volledig zelfstandig te laten werken. Omdat bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden ontbreken, geef je duidelijk aan wat de uitzendkracht moet doen en hoe en wanneer dat moet gebeuren. Controleer regelmatig en houd toezicht, om fouten te voorkomen.

B. Overtuigstijl: De invoering van een nieuw registratiesysteem
Terwijl de kinderziekten nog uit het nieuwe systeem moeten worden gehaald, moeten jouw medewerkers er al mee werken. Leg de bedoeling van de verandering uit en geef de nodige ondersteuning bij de invoering ervan. Vraag of er problemen zijn en zoek samen naar oplossingen. Als je ontdekt dat jouw medewerkers een aanvullende opleiding of training nodig hebben, regel dat dan.

C. Participatiestijl: De praktijkondersteuner (POH)
Beschouw jouw praktijkondersteuner als deskundige en vertrouw op haar methode en aanpak. Help haar door problemen te bespreken en samen naar oplossingen te zoeken. Moedig haar aan en geef voldoende middelen om haar werk te kunnen doen.

D. Delegatiestijl: De ervaren doktersassistent
Een doktersassistent die goed functioneert en doet wat er van haar wordt verwacht, vindt het prettig om haar werk zelfstandig uit te voeren en verantwoordelijkheid te dragen. Vrijheid bij het uitvoeren van de taken is belangrijk en motiverend. Je zorgt voor de randvoorwaarden, zoals werkzekerheid, goed en veilig materiaal, regelmatig overleg en constructieve feedback, werkafspraken, eventuele protocollen, een prettige werksfeer en mogelijkheden voor ontwikkeling en opleiding.

Motiveren van medewerkers

Waarom hebben jouw medewerkers gekozen voor het werk dat ze doen en voor jouw praktijk? De meeste mensen werken niet alleen vanwege het salaris. Ook werkinhoudelijke aspecten zijn van belang. Speel daarop in om hen te motiveren. Het motiveren van jouw personeel is belangrijk om ze met plezier te laten werken in uw praktijk. Wij geven u hiervoor tips en een checklist.

Uit het onderzoek Praktijkorganisatie en assistentie van het LVG blijkt dat zowel de assistenten als de hidha veel waarde hechten aan:

 • contacten met de patiënten;
 • variatie in het werk;
 • ruimte om medische handelingen uit te voeren.

Checklist
Wil je weten wat de medewerkers in jouw praktijk waarderen of waar ze in teleurgesteld zijn? Laat je medewerkers de Checklist motiveren van personeel invullen. Vul de checklist zelf ook in en leg de resultaten naast elkaar. Je kunt de checklist onderaan deze pagina downloaden.

Persoonlijk contact
Persoonlijk contact en aandacht voor jouw medewerkers draagt bij aan de motivatie van uw medewerkers. Hieronder geven wij een aantal tips om het persoonlijk contact te intensiveren en medewerkers te motiveren.

 • Beloon een medewerker die haar werk goed doet. Laat merken dat je dat ziet en geef waardering voor deze inzet.
 • Nodig een medewerker uit voor een persoonlijk gesprek wanneer zij minder goed functioneert. Laat geen opgekropte frustraties ontstaan.
 • Geef geen opdrachten zonder ook de benodigde middelen te verstrekken. Stel haalbare eisen aan medewerkers.
 • Geef waardering en compensatie voor extra inzet. Geef bijvoorbeeld na een periode van tijdelijk hoge werkdruk een (halve) dag vrij.
 • Schenk persoonlijke aandacht aan ‘de mens achter de medewerker’. Zet medewerkers bijvoorbeeld in het zonnetje als ze 5 jaar in dienst zijn.
 • Sta open voor suggesties van uw medewerkers. Vraag medewerkers regelmatig naar hun mening over zaken die hen aangaan.
 • Laat een medewerker weten wat je van haar verwacht en kom beloftes na. Vraag bijvoorbeeld om extra inzet en een flexibele houding bij een tijdelijk hoge werkdruk, maar regel bij structurele onderbezetting ook een oplossing, zeker als je dat hebt beloofd.
 • Zorg dat medewerkers trots zijn op de praktijk. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goed instrumentarium en een aantrekkelijk en goed onderhouden praktijk- en werkruimte.
 • Organiseer jaarlijks een teamdag, etentje, sportief samenzijn om het teamgevoel te versterken.
 • Besteed aandacht aan bijzondere dagen, zoals de Dag van de Doktersassistente op de eerste donderdag van maart.

Bekijk ook de checklist motiveren van personeel

Kijk ook eens bij de LHV-Academie. Daar vind je praktische en geaccrediteerde nascholing op het gebied van personeel, praktijkvoering en organisatie. Ook bij jou in de buurt of in de praktijk.