Spring naar content

COVID-19 en covid-vaccinatie

Op deze pagina staat alle informatie over corona voor jou als huisarts op een rijtje. Van adviezen over beeldbellen tot handige informatiebronnen. Ook vind je hier alle informatie over de covid-vaccinaties.

Nieuws over corona

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Oudere berichten staan in onze coronablogs:
maart 2020 – juli 2021
augustus 2021 – mei 2022

COVID-vaccinaties

Tijdens de eerste vaccinatierondes tegen covid-19 (2021) speelden huisartsen een grote rol in het zetten van vaccinaties.
Lees ook: terugblik in De Dokter op de eerste vaccinatieronde, met veel inzet van huisartsen

Daarna waren de GGD’en voldoende opgeschaald voor grootschalige vaccinatiecampagnes. Tijdens de voorbereiding voor de boostercampagne voor winter 2021 hebben we – na besluitvorming van de Ledenraad in september 2021 – dan ook aangegeven dat er geen landelijke rol meer is voor alle huisartsen in grootschalige boostercampagnes.

Sindsdien is de rol van huisartsen in het zetten van vaccinaties beperkter.

Voor de booster- en herhaalprikken zijn huisartsen gevraagd om medische selecties te maken, wanneer de overheid besluit dat specifieke groepen voorrang moeten krijgen in een vaccinatieronde, en deze personen door te geven voor vaccinatie door de GGD.

De ledenvergadering van de LHV heeft – na een uitgebreide ledenraadpleging – in het voorjaar van 2022 aan de overheid laten weten dat huisartsen na 2022 geen rol meer zullen spelen in de covidvaccinaties. In de rest van 2022 zou de rol dan beperkt blijven tot het maken van medische selecties, en alléén als wordt voldaan aan de randvoorwaarden van uitvoerbaarheid voor de huisarts en toegevoegde waarde van die selecties.

Daarnaast zijn er huisartsen die op vrijwillige basis de GGD helpen met vaccinaties. Met name het thuisvaccineren van hun eigen niet-mobiele patiënten en hulp bij de vaccinaties in woonvormen en zorginstellingen die geen eigen medische dienst hebben.

Op enkele plekken in het land met een lage vaccinatiegraad zijn er initiatieven van huisartsen (geweest) die laagdrempelig eerste en tweede vaccinaties aanbieden aan hun patiënten.

Huisartsenpraktijken kunnen een vergoeding declareren voor hun inzet voor de covidvaccinaties, zoals het werk voor het maken van selecties en voor het zetten van vaccinaties. Waar het gaat om het maken van selecties en vaccinaties van niet-mobiele thuiswonenden verloopt die vergoeding via het SNPG. Voor het zetten van vaccinaties voor de GGD (in zorginstellingen of andere met de GGD afgesproken werkzaamheden) maakt u een prijsafspraak met de GGD en kunt u daar declaren.

Meer informatie in de factsheet ‘Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties’.

Handige producten

 • Tips bij psychosociale stress tijdens de COVID-19-crisis

  Op deze pagina een aantal tips voor jou als huisarts, voor zowel de zorg voor jouw patiënten als voor jezelf en je team.

 • Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties

  In deze factsheet vind je alle tarieven op een rijtje en lichten we het declaratieproces toe.

Bekijk alle producten

Inzet van de LHV

Als LHV maken we ons hard om:

 • huisartsen van informatie en advies te voorzien over het omgaan met de gevolgen van coronabesmettingen en -maatregelen in het werk in de dagelijkse praktijk;
 • te zorgen dat politiek, bewindspersonen en andere beleidsmakers weten wat de huisartsenzorg nodig heeft om te kunnen blijven functioneren in coronatijd en hun beleid daarop aanpassen;
 • het beleid en proces van de covidvaccinaties te toetsen op uitvoerbaarheid en haalbaarheid voor huisarts;
 • huisartsen te ondersteunen in de uitvoering van werkzaamheden die te maken hebben met covidvaccinaties (samen met het NHG);
 • de impact van corona op de huisartsenzorg te monitoren, via contacten met leden, ons regionale netwerk en peilingen onder de achterban;
 • aandacht te krijgen in de media voor de inzet van huisartsen en hun teams in de coronapandemie en de impact van de pandemie op het dagelijks werk;
 • financiële vergoedingen te krijgen voor inzet van huisartsen in de aanpak van de pandemie (zoals bijdragen aan vaccinaties) en negatieve financiële gevolgen voor praktijken te beperken;
 • goede afstemming te hebben met andere zorgverleners zoals de GGD’en, ziekenhuizen en andere zorgverleners waar huisartsen in het dagelijks werk mee te maken hebben.

Lees ook: onze evaluatie van het covidvaccinatieproces en onze rol daarin. Artikel in De Doker over deze evaluatie vind je hier. Het rapport zelf is hier te downloaden (alleen voor leden).