Spring naar content

Stap 1: Informeer direct betrokkenen

Je hebt de knoop doorgehakt: je wilt gaan stoppen met jouw praktijk. Voordat je actief op zoek gaat naar een opvolger, is het belangrijk dat je eerst je medewerkers en eventuele maten informeert over je voornemen. Dan hebben zij voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden.

Informeer je medewerkers

Breng je medewerkers tijdig op de hoogte dat je je praktijk wilt gaan overdragen. Betrek hen ook bij de overnameprocedure. Jouw opvolger is namelijk wettelijk verplicht om de medewerkers over te nemen die op datum van praktijkoverdracht in dienst zijn van de praktijk. Dan is het wel zo prettig als zij al enig beeld hebben van jouw opvolger.

Informeer uw maten

Is je praktijk een maatschap? Informeer jouw maten dan al vroeg over je voornemen om te stoppen. Mogelijk heb je met hen namelijk afgesproken dat zij de maatschap voortzetten en jouw maatschapsdeel overnemen.

Is dit niet afgesproken? Dan mag je je maatschapsdeel ook aan een derde overdragen. De instemming van de andere maten met de persoon van de opvolger is (meestal) wel vereist.

In jouw maatschapscontract staat wat je met jouw maten hebt vastgelegd. Zowel over een uittreden uit de maatschap als over een eventuele overname van jouw maatschapsdeel door de maten van de maatschap of een derde.

Informeer de Hagro

Als je bent aangesloten bij een Hagro, informeer de leden dan over je toekomstplannen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld alvast de ANW-diensten anders gaan inrichten.   

Informeer jouw preferente zorgverzekeraar

Laat jouw preferente zorgverzekeraar weten dat je wilt stoppen als je opvolgingsproblemen voorziet. Zorgverzekeraars moeten voor hun verzekerden namelijk zorgen voor voldoende en goede huisartsgeneeskundige zorg. Dit is de zorgplicht.

Cursus Praktijkstop

Ben je van plan om binnen 2 jaar te stoppen met je praktijk? Volg dan de cursus Praktijkstop van de LHV Academie. Je krijgt uitgebreid advies en handvatten voor het nemen van de juiste beslissingen.