Spring naar content

Stap 3: Praktische zaken om te regelen voor jouw praktijkopvolger

Als je weet wie jouw praktijk gaat overnemen, zijn er allerlei praktische zaken om te regelen voor je opvolger. Denk aan het aanpassen van contracten en verzekeringen en het informeren van je patiënten. Wij hebben alle aandachtspunten voor je op een rijtje gezet.

Laat de stakingswinst berekenen

Voor de overdracht van jouw praktijk moet je de stakingswinst laten berekenen. De stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van jouw praktijk en de werkelijke waarde op het moment van overdracht.

Over de stakingswinst moet je inkomstenbelasting betalen. Ook als je je onderneming overdraagt aan een medeondernemer of werknemer. De stakingswinst wordt namelijk als onderdeel van je inkomen gezien in het jaar van de overdracht. In sommige gevallen wordt de stakingswinst nog verhoogd met de zogenaamde desinvesteringsbijtelling. Dit is het geval als je in de vijf jaren voor overdracht gebruik heeft gemaakt van de investeringsaftrek.

Win advies in

Het berekenen van de stakingswinst kan ingewikkeld zijn. Het is verstandig om je te laten adviseren door je accountant of boekhouder.

Maak je opvolger bekend

Belangrijk is dat al uw samenwerkingspartners weten dat je gaat stoppen en wie je opvolger is. Geef de nieuwe contactgegevens per brief of e-mail in ieder geval door aan:

 • Zorginstellingen: ziekenhuizen, verzorgingshuizen en andere zorginstellingen waar je regelmatig contact mee hebt of waar patiënten van jou verblijven.
 • Apotheken waar je mee samenwerkt. Wil je opvolger de bestaande afspraken met de apotheek niet overnemen? Dan kun je deze opzeggen.
 • Leveranciers van geneesmiddelen, medische apparatuur, kantoorartikelen etc.

Vergunning apotheekhoudende praktijk

Heb jij de hoofdvergunning van jouw apotheekhoudende praktijk? En neemt een maat of een andere huisarts de apotheek over? Kijk dan eerst of de huidige vergunning nog aan alle toetsingscriteria voldoet.

Is dan niet het geval? Dan is het handiger om eerst een vergunning voor een nieuw gebied aan te vragen dat aan de toetsingscriteria voldoet. Het voordeel hiervan is dat in dit geval jouw huidige vergunning doorloopt. Je mag dan de farmaceutische zorg blijven leveren totdat de nieuwe vergunning is verleend. Bij het aanvragen van een nieuwe hoofdvergunning wordt namelijk altijd de vergunning getoetst aan de dan geldende toetsingscriteria. Voldoet deze niet meer aan de toetsingscriteria dan wordt de hoofdvergunning (en eventuele associatievergunningen) ingetrokken waarbij een overgangstermijn van één maand geldt. Je kan dan altijd wel weer een nieuwe vergunning voor een aangepast gebied aanvragen, maar de kans is groot dat de doorloop van deze aanvraag langer duurt dan een maand. Na de overgangsmaand mag de opvolger geen farmaceutische zorg leveren totdat er weer een vergunning is verstrekt.

Houd er rekening mee dat de doorlooptijd voor een vergunningsaanvraag in beginsel vier maanden is.

Informeer je patiënten

Het is belangrijk om patiënten tijdig in te lichten over je vertrek en je opvolger goed te introduceren. Dit kan bijvoorbeeld door een brief, een aankondiging op de website en een poster in de wachtkamer. Ook kun je ervoor kiezen jouw praktijk tijdelijk samen met je opvolger te runnen, om patiënten de kans te geven de opvolger te leren kennen.
Informeer jouw patiënten ook weer niet tè vroeg. Anders kun je veel consultaanvragen verwachten van mensen die eigenlijk even afscheid van je willen nemen. Hou rekening met een termijn van een week of vijf.

Daarnaast kun je een bijeenkomst organiseren waarbij patiënten persoonlijk afscheid van je kunnen nemen. Zij kunnen dan ook meteen kennis maken met jouw opvolger. Een goed afscheid is een visitekaartje voor de praktijk.

Pas je contracten aan

Met verschillende partijen heb je overeenkomsten en contracten afgesloten. Laat deze overzetten op naam van jouw opvolger of zeg ze op. Voor het overzetten is formeel de toestemming van de contractspartij nodig. Dat geldt bijvoorbeeld vaak ook voor de huurovereenkomst: je verhuurder moet dus meestal akkoord gaan met de overdracht van de huurovereenkomst aan je opvolger.

Zie ook het kopje ‘Huurcontract’.

Samenwerkingspartners

Ben je solist? Ga dan in jouw contract na wat de minimale opzegtermijn is bij jouw zorgverzekeraar. Zorg dat je tijdig schriftelijk je contract opzegt. Ben je een maat in een maatschap die na uw vertrek blijft bestaan? Én is de maatschap de contractant van de zorgverzekeraar? Dan hoef je de overeenkomst niet op te zeggen.

Informeer bij je zorggroep of het contract moet worden overgedragen aan jouw opvolger. Of dat je het contract moet opzeggen, omdat jouw opvolger zelf een nieuwe overeenkomst moet aangaan. Het kan natuurlijk ook dat jouw opvolger zich niet wil aansluiten of voor een andere zorggroep wil werken.

Informeer bij de huisartsenpost of het contract moet worden overgedragen aan jouw opvolger. Of dat je het contract moet opzeggen, omdat jouw opvolger zelf een nieuwe overeenkomst moet aangaan. Wil je na uw vertrek als waarnemer diensten draaien? Bespreek dit dan met de huisartsenpost.

ICT-voorzieningen

Met verschillende ICT-partijen hebt u overeenkomsten en contracten afgesloten. Laat deze overzetten op naam van jouw opvolger of zeg ze op. Denk aan:

 • Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO)
 • Landelijk Schakelpunt (LSP)
 • ASP-provider en/of andere ICT-aanbieders
 • Onderhoudscontracten voor uw computers, printers, kopieermachines en overige inventaris
 • Telefoon- en internetaanbieders

Geef uiterlijk 2 weken voor de praktijkoverdracht door dat je stopt met jouw praktijk. Maak ook meteen jouw opvolger bekend zodat Zorgdomein blijft doorlopen. Je kunt dit doorgeven via info@zorgdomein.nl.

Zet de overeenkomst met jouw HIS-leverancier over op naam van jouw opvolger of beëindig deze. Wordt je praktijk overgenomen door een andere, bestaande praktijk? Dan kun je eventueel afspraken maken over data-integratie. Laat de overeenkomst nog 3 maanden na je praktijkstop doorlopen tegen een gereduceerd tarief. Zo kunt je je financiële administratie goed afsluiten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het afhandelen van de declaraties met zorgverzekeraars.

Huurcontract

Ben je solist en heb je een huurpand? Kijk dan in jouw huurovereenkomst of er iets is geregeld rondom de overdracht van de huurovereenkomst of een ‘indeplaatsstelling’. Bij een indeplaatsstelling neemt jouw opvolger jouw huurcontract volledig over. Inclusief de met jou afgesproken huursom en periode. Voordeel is dat je de huurverhoging voor je opvolger zo beperkt.

Is er géén indeplaatsstelling geregeld in de huurovereenkomst? Vraag je verhuurder dan of dit alsnog mogelijk is. Je verhuurder is niet verplicht om hieraan mee te werken. Er zijn situaties bekend dat de verhuurder de overdracht gebruikte om de huur voor de opvolger te verhogen.

Verhuist jouw opvolger de praktijk naar een ander pand? Zeg dan het huurcontract op. Dit moet meestal 1 jaar van tevoren.

Regel uw personeelszaken

Vanzelfsprekend wil je je personeel goed achterlaten na je vertrek. Zorg daarom dat je je contactgegevens laat wijzigen in die van uw opvolger bij:

 • De Arbodienst
 • Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • Het UWV

De arbeidsovereenkomsten van medewerkers die op de datum van praktijkoverdracht in dienst zijn, gaan automatisch over op jouw opvolger. Jouw opvolger kan de arbeidsvoorwaarden dan ook niet aanpassen.

We raden je aan om jouw medewerkers per brief te laten weten dat jouw opvolger vanaf datum X de nieuwe werkgever is. En dat afspraken uit de bestaande overeenkomsten blijven gelden.

Hebt u behoefte aan juridisch advies? Neem dan contact op met onze juristen via jz@lhv.nl of 085 – 04 80 076.

Check jouw verzekeringen

Je hebt verschillende verzekeringen lopen voor bijvoorbeeld:

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Rechtsbijstand
 • Inboedel
 • Opstal

Bespreek met jouw verzekeringsadviseur welke verzekeringen je moet opzeggen. En welke verzekeringen door jouw opvolger (of de maatschap) kunnen worden voortgezet. Ga je nog als waarnemer werken? Dan kan het nodig zijn om bepaalde verzekeringen te laten doorlopen. Laat je daarbij goed informeren of de lopende polissen nog aansluiten bij je nieuwe situatie.

Een belangrijk aandachtspunt is de ‘uitloop’, met name bij jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zeg je je verzekering op? Dan zijn claims van patiënten die daarna binnenkomen niet meer verzekerd. Ga dit na bij je verzekeraar. Is dit inderdaad het geval? Dan is ons advies om de uitloop zo lang mogelijk bij te verzekeren.

Verder is het goed om te weten dat het medisch aansprakelijkheidsrecht lange verjaringstermijnen kent. Zo begint de verjaringstermijn van 5 jaar van een medische claim pas te lopen op het moment dat de patiënt bekend is met de schade én met de veroorzaker. Bij minderjarigen begint de verjaringstermijn van 5 jaar te lopen vanaf de dag dat zij meerderjarig zijn geworden.