Spring naar content

Fase 5: Reflectie en vooruitblik

Kent u het mentorprogramma voor startende praktijkhouders? En duik in het nascholingsaanbod voor praktijkhouders.

De kop is eraf. U bent nu praktijkeigenaar. Het is belangrijk dat u vanaf het begin regelmatig terugblikt op uw ervaringen, om daarvan te leren. Ook adviseren we u vooruit te blijven kijken, om in te spelen op veranderingen die er ongetwijfeld zullen komen. Zo is uw praktijk steeds klaar voor de toekomst.

Reflecteren

Als uw praktijk loopt, is het leerzaam om te reflecteren op uw persoonlijke aanpak en functioneren. En het effect daarvan op anderen. Dat helpt u mogelijk in de toekomst bij nieuwe beslissingen.

 • Hoe heeft u beslissingen genomen? Vanuit welke motivatie?
 • Draagt uw manier van werken bij aan het behalen van uw doelen?
 • Begrijpt uw personeel uw manier van handelen? Staan ze erachter?
 • Wat vinden uw patiënten van de manier waarop u praktijk voert?

Vooruitkijken

Als praktijkhouder krijgt u regelmatig te maken met veranderingen. Een nieuwe minister van VWS betekent bijvoorbeeld doorgaans verandering van beleid. Ook verzekeraars en patiënten hebben wensen en eisen. Het blijvende succes van uw praktijk hangt mede af van de manier waarop u omgaat met veranderingen.

 • Hoe snel kunt u inspelen op andere kwaliteitseisen?
 • Hoe houdt u uzelf en uw medewerkers patiëntgericht?
 • Wat doet u als u te maken krijgt met ziekteverzuim onder uw personeel?
 • Kan uw HIS de gegevens leveren die u wilt hebben?
 • Wat heeft u geregeld voor als u onverhoopt uitvalt?

Bijblijven en mentorschap

 • NHG Praktijkaccreditatie

  Met de NHG Praktijkaccreditatie werkt u continu meetbaar aan uw praktijkvoering. Dit keurmerk biedt zorgverzekeraars en patiënten de garantie dat u als huisarts uw vak uitoefent volgens de richtlijnen van de beroepsgroep. En dat u continu verbetert.

 • LHV Academie

  Na uw eerste periode als ondernemer krijgt u als praktijkhouder vaak nieuwe vragen. Wilt u gestructureerd werken aan de ontwikkeling van uw praktijk? De LHV Academie biedt een scala aan cursussen die u verder helpen.

 • Mentorschap

  Als startende praktijkhouder ziet u naast het huisartsenwerk veel andere zaken op u afkomen. U krijgt te maken met praktische vraagstukken die in de huisartsenopleiding minder aan bod komen en die soms tot dilemma’s leiden.

Zorg daarnaast dat u op de hoogte bent van de laatste NHG­-Standaarden, lees vakliteratuur zoals de Toekomstvisie huisartsenzorg van de LHV en NHG.