Spring naar content

Stap 1: Informeer direct betrokkenen

U heeftde knoop doorgehakt: u wilt gaan stoppen met uw praktijk. Voordat u actief op zoek gaat naar een opvolger, is het belangrijk dat u eerst uw medewerkers en eventuele maten informeert over uw voornemen. Dan hebben zij voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden.

Informeer uw medewerkers

Breng u medewerkers tijdig op de hoogte dat u uw praktijk wilt gaan overdragen. Betrek hen ook bij de overnameprocedure. Uw opvolger is namelijk wettelijk verplicht om de medewerkers over te nemen die op datum van praktijkoverdracht in dienst zijn van de praktijk. Dan is het wel zo prettig als zij al enig beeld hebben van uw opvolger.

Informeer uw maten

Is uw praktijk een maatschap? Informeer uw maten dan al vroeg over uw voornemen om te stoppen. Mogelijk heeft u met hen namelijk afgesproken dat zij de maatschap voortzetten en uw maatschapsdeel overnemen.

Is dit niet afgesproken? Dan mag u uw maatschapsdeel ook aan een derde overdragen. De instemming van de andere maten met de persoon van de opvolger is (meestal) wel vereist.

In uw maatschapscontract staat wat u met uw maten heeft vastgelegd. Zowel over een uittreden uit de maatschap als over een eventuele overname van uw maatschapsdeel door de maten van de maatschap of een derde.

Informeer uw Hagro

Als u bent aangesloten bij een Hagro, informeer de leden dan over uw toekomstplannen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld alvast de ANW-diensten anders gaan inrichten.   

Informeer uw preferente zorgverzekeraar

Laat uw preferente zorgverzekeraar weten dat u wilt stoppen als u opvolgingsproblemen voorziet. Zorgverzekeraars moeten voor hun verzekerden namelijk zorgen voor voldoende en goede huisartsgeneeskundige zorg. Dit is de zorgplicht.

Cursus Praktijkstop

Bent u van plan om binnen 2 jaar te stoppen met uw praktijk? Volg dan de cursus Praktijkstop van de LHV Academie. U krijgt uitgebreid advies en handvatten voor het nemen van de juiste beslissingen.