Spring naar content

Stap 3: Praktische zaken om te regelen voor uw praktijkopvolger

Als u weet wie uw praktijk gaat overnemen, zijn er allerlei praktische zaken om te regelen voor uw opvolger. Denk aan het aanpassen van contracten en verzekeringen en het informeren van uw patiënten. Wij hebben alle aandachtspunten voor u op een rijtje gezet.

Laat de stakingswinst berekenen

Voor de overdracht van uw praktijk moet u de stakingswinst laten berekenen. De stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van uw praktijk en de werkelijke waarde op het moment van overdracht.

Over de stakingswinst moet u inkomstenbelasting betalen. Ook als u uw onderneming overdraagt aan een medeondernemer of werknemer. De stakingswinst wordt namelijk als onderdeel van uw inkomen gezien in het jaar van de overdracht. In sommige gevallen wordt de stakingswinst nog verhoogd met de zogenaamde desinvesteringsbijtelling. Dit is het geval als u in de vijf jaren voor overdracht gebruik heeft gemaakt van de investeringsaftrek.

Win advies in

Het berekenen van de stakingswinst kan ingewikkeld zijn. Het is verstandig om u te laten adviseren door uw accountant of boekhouder.

Maak uw opvolger bekend

Belangrijk is dat al uw samenwerkingspartners weten dat u gaat stoppen en wie uw opvolger is. Geef de nieuwe contactgegevens per brief of e-mail in ieder geval door aan:

 • Zorginstellingen: ziekenhuizen, verzorgingshuizen en andere zorginstellingen waar u regelmatig contact heeft of waar patiënten van u verblijven.
 • Apotheken waar u mee samenwerkt. Wil uw opvolger de bestaande afspraken met de apotheek niet overnemen? Dan kunt u deze opzeggen.
 • Leveranciers van geneesmiddelen, medische apparatuur, kantoorartikelen etc.

Vergunning apotheekhoudende praktijk

Heeft u de hoofdvergunning van uw apotheekhoudende praktijk? En neemt een maat of een andere huisarts de apotheek over? Kijk dan eerst of de huidige vergunning nog aan alle toetsingscriteria voldoet.

Is dan niet het geval? Dan is het handiger om eerst een vergunning voor een nieuw gebied aan te vragen dat aan de toetsingscriteria voldoet. Het voordeel hiervan is dat in dit geval uw huidige vergunning doorloopt. U mag dan de farmaceutische zorg blijven leveren totdat de nieuwe vergunning is verleend. Bij het aanvragen van een nieuwe hoofdvergunning wordt namelijk altijd de vergunning getoetst aan de dan geldende toetsingscriteria. Voldoet deze niet meer aan de toetsingscriteria dan wordt de hoofdvergunning (en eventuele associatievergunningen) ingetrokken waarbij een overgangstermijn van één maand geldt. U kunt dan altijd wel weer een nieuwe vergunning voor een aangepast gebied aanvragen, maar de kans is groot dat de doorloop van deze aanvraag langer duurt dan een maand. Na de overgangsmaand mag de opvolger geen farmaceutische zorg leveren totdat er weer een vergunning is verstrekt.

Houd er rekening mee dat de doorlooptijd voor een vergunningsaanvraag in beginsel vier maanden is.

Informeer uw patiënten

Het is belangrijk om patiënten tijdig in te lichten over uw vertrek en uw opvolger goed te introduceren. Dit kan bijvoorbeeld door een brief, een aankondiging op uw website en een poster in uw wachtkamer. Ook kunt u ervoor kiezen uw praktijk tijdelijk samen met uw opvolger te runnen, om patiënten de kans te geven uw opvolger te leren kennen.

Informeer uw patiënten ook weer niet tè vroeg. Anders kunt u veel consultaanvragen verwachten van mensen die eigenlijk even afscheid van u willen nemen. Hou rekening met een termijn van een week of vijf.

Daarnaast kunt u een bijeenkomst organiseren waarbij patiënten persoonlijk afscheid van u kunnen nemen. Zij kunnen dan ook meteen kennis maken met uw opvolger. Een goed afscheid is een visitekaartje voor de praktijk.

Pas uw contracten aan

Met verschillende partijen heeft u overeenkomsten en contracten afgesloten. Laat deze overzetten op naam van uw opvolger of zeg ze op. Voor het overzetten is formeel de toestemming van de contractspartij nodig. Dat geldt bijvoorbeeld vaak ook voor de huurovereenkomst: uw verhuurder moet dus meestal akkoord gaan met de overdracht van de huurovereenkomst aan uw opvolger.

Zie ook het kopje ‘Huurcontract’.

Samenwerkingspartners

Bent u solist? Ga dan in uw contract na wat de minimale opzegtermijn is bij uw zorgverzekeraar. Zorg dat u tijdig schriftelijk uw contract opzegt. Bent u een maat in een maatschap die na uw vertrek blijft bestaan? Én is de maatschap de contractant van de zorgverzekeraar? Dan hoeft u de overeenkomst niet op te zeggen.

Informeer bij uw zorggroep of het contract moet worden overgedragen aan uw opvolger. Of dat u het contract moet opzeggen, omdat uw opvolger zelf een nieuwe overeenkomst moet aangaan. Het kan natuurlijk ook dat uw opvolger zich niet wil aansluiten of voor een andere zorggroep wil werken.

Informeer bij de huisartsenpost of het contract moet worden overgedragen aan uw opvolger. Of dat u het contract moet opzeggen, omdat uw opvolger zelf een nieuwe overeenkomst moet aangaan. Wilt u na uw vertrek als waarnemer diensten draaien? Bespreek dit dan met de huisartsenpost.

ICT-voorzieningen

Met verschillende ICT-partijen heeft u overeenkomsten en contracten afgesloten. Laat deze overzetten op naam van uw opvolger of zeg ze op. Denk aan:

 • Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO)
 • Landelijk Schakelpunt (LSP)
 • ASP-provider en/of andere ICT-aanbieders
 • Onderhoudscontracten voor uw computers, printers, kopieermachines en overige inventaris
 • Telefoon- en internetaanbieders

Geef uiterlijk 2 weken voor de praktijkoverdracht door dat u stopt met uw praktijk. Maak ook meteen uw opvolger bekend zodat Zorgdomein blijft doorlopen. U kunt dit doorgeven via info@zorgdomein.nl.

Zet de overeenkomst met uw HIS-leverancier over op naam van uw opvolger of beëindig deze. Wordt uw praktijk overgenomen door een andere, bestaande praktijk? Dan kunt u eventueel afspraken maken over data-integratie. Laat de overeenkomst nog 3 maanden na uw praktijkstop doorlopen tegen een gereduceerd tarief. Zo kunt u uw financiële administratie goed afsluiten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het afhandelen van de declaraties met zorgverzekeraars.

Huurcontract

Bent u solist en heeft u een huurpand? Kijk dan in uw huurovereenkomst of er iets is geregeld rondom de overdracht van de huurovereenkomst of een ‘indeplaatsstelling’. Bij een indeplaatsstelling neemt uw opvolger uw huurcontract volledig over. Inclusief de met u afgesproken huursom en periode. Voordeel is dat u de huurverhoging voor uw opvolger zo beperkt.

Is er géén indeplaatsstelling geregeld in de huurovereenkomst? Vraag uw verhuurder dan of dit alsnog mogelijk is. Uw verhuurder is niet verplicht om hieraan mee te werken. Er zijn situaties bekend dat de verhuurder de overdracht gebruikte om de huur voor de opvolger te verhogen.

Verhuist uw opvolger de praktijk naar een ander pand? Zeg dan het huurcontract op. Dit moet meestal 1 jaar van tevoren.

Regel uw personeelszaken

Vanzelfsprekend wilt u uw personeel goed achterlaten na uw vertrek. Zorg daarom dat u uw contactgegevens laat wijzigen in die van uw opvolger bij:

 • De Arbodienst
 • Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • Het UWV

De arbeidsovereenkomsten van medewerkers die op de datum van praktijkoverdracht in dienst zijn, gaan automatisch over op uw opvolger. Uw opvolger kan de arbeidsvoorwaarden dan ook niet aanpassen.

We raden u aan om uw medewerkers per brief te laten weten dat uw opvolger vanaf datum X de nieuwe werkgever is. En dat afspraken uit de bestaande overeenkomsten blijven gelden.

Heeft u behoefte aan juridisch advies? Neem dan contact op met onze juristen via jz@lhv.nl of 085 – 04 80 076.

Check uw verzekeringen

U heeft verschillende verzekeringen lopen voor bijvoorbeeld:

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Rechtsbijstand
 • Inboedel
 • Opstal

Bespreek met uw verzekeringsadviseur welke verzekeringen u moet opzeggen. En welke verzekeringen door uw opvolger (of de maatschap) kunnen worden voortgezet. Gaat u nog als waarnemer werken? Dan kan het nodig zijn om bepaalde verzekeringen te laten doorlopen. Laat u daarbij goed informeren of de lopende polissen nog aansluiten bij uw nieuwe situatie.

Een belangrijk aandachtspunt is de ‘uitloop’, met name bij uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zegt u uw verzekering op? Dan zijn claims van patiënten die daarna binnenkomen niet meer verzekerd. Ga dit na bij uw verzekeraar. Is dit inderdaad het geval? Dan is ons advies om de uitloop zo lang mogelijk bij te verzekeren.

Verder is het goed om te weten dat het medisch aansprakelijkheidsrecht lange verjaringstermijnen kent. Zo begint de verjaringstermijn van 5 jaar van een medische claim pas te lopen op het moment dat de patiënt bekend is met de schade én met de veroorzaker. Bij minderjarigen begint de verjaringstermijn van 5 jaar te lopen vanaf de dag dat zij meerderjarig zijn geworden.