Spring naar content

Gemeente, huisarts en jeugd

In de zorg voor kinderen hebt u regelmatig met de gemeente te maken. Goede samenwerking is nog steeds in ontwikkeling. Hier vindt u de instrumenten die u kunnen helpen in goed contact met de gemeente.

Doel van de samenwerking met gemeenten in gepaste zorg te bieden aan kinderen en gezinnen. In de praktijk kunnen de uitgangspunten en verantwoordelijkheden van u als huisarts en van de gemeente echter flink verschillen. LHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn om tafel gegaan om handvatten te ontwikkelen om beter samen te werken.

Ondersteuningsprofielen

Gemeenten willen werken met profielen en vragen huisartsen een inschatting te maken van de benodigde ondersteuningsprofielen. De LHV vindt dat niet de taak van de huisarts; u werkt immers vanuit uw medisch-inhoudelijke richtlijnen en ervaring.

Voor startende huisartsen: Werkmap huisarts en gemeente

Begint u net als huisarts en is samenwerken met de gemeente nog nieuw voor u? In deze werkmap vindt u álle afspraken over samenwerken met de gemeente op een rij. In dit kader is het Addendum Jeugd vooral interessant. Hierin vindt u een duidelijk overzicht van rollen, verantwoordelijkheden en uitgangspunten. Uitgebreid met een heel praktisch stappenplan voor u als huisarts, én voor de gemeente, om het onderlinge gesprek soepel te laten verlopen.