Spring naar content

Casemanager dementie

Als huisarts speel je een belangrijke rol in de signalering van dementie en het daarop volgende zorgproces. Wanneer je bij jouw patiënt dementie vermoed, kun je de casemanager dementie inzetten. Deze dementie-specialist is je partner om de zorg voor jouw patiënt in goede banen te leiden.

Hoe werkt de casemanager dementie?

De casemanager dementie (ook wel dementieverpleegkundige) werkt waar mogelijk huisartsgericht. Dat gaat in nauwe samenwerking met de eventuele aanwezige specialist ouderengeneeskunde en de wijkverpleegkundige.

Samen met jou, jouw patiënt en mantelzorger en eventueel specialist onderzoeken zij welke therapie, zorg en ondersteuning wenselijk en mogelijk is. Zij begeleiden de patiënt in het hele traject tot opname in een verpleeghuis. Daarmee zorgt de casemanager ook voor jou als huisarts voor overzicht.

Bovendien bemiddelt de casemanager bij het regelen van hulp uit het eigen sociale netwerk, vrijwilligers en professionals. Ook kunnen zij helpen bij lastige keuzes rondom zingeving en het levenseinde.

Hoe verwijs je naar de casemanager dementie?

Je kunt je patiënt doorverwijzen naar de casemanager dementie in jouw regio. Deze vind je via de wijkverpleging of regionale ketenregisseur.

Waarvoor kun je als huisarts de casemanager dementie inzetten?

  • Voor de diagnostiek: de casemanager kan de thuissituatie beoordelen en de patiënt in zijn of haar eigen omgeving observeren.
  • Om in nauwe samenwerking met jou en de specialist te onderzoeken welke therapie, zorg en ondersteuning wenselijk en mogelijk is.
  • Om mensen thuis te begeleiden bij hun vragen en problemen, te adviseren, zorg te regelen en voor psycho-educatie te zorgen.
  • Om de familie te informeren vanuit de rol van bemiddelaar tussen familie, vrijwilligers en professionele hulpverleners.
  • Om het zorgplan op te stellen volgens de aanspraak wijkverpleging, die de wensen voor zorg en begeleiding bevat en met jou als huisarts en wijkverpleegkundige evalueert.
  • Om aanvullende hulp vanuit de gemeente te vinden en te indiceren zoals dagbesteding, respijtzorg en huishoudelijke hulp. De casemanagers kunnen helpen bij het aanvragen van een Wlz indicatie en soms bij een verpleeghuisplek. Bij spoed lukt dat niet meer altijd, maar het is wel handig als de indicatie en een voorkeursplek dan al geregeld zijn.
  • Om je op de hoogte te houden van wat er speelt thuis bij de patiënt en die weerstand of hulpweigering herkent.
  • Als degene die mensen met dementie en familie voorbereid op lastige keuzes rondom verhuizing naar het verpleeghuis en het levenseinde.
  • Bij crisissituaties thuis om te de-escaleren.