Spring naar content

Certificering

De LHV-norm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’ (ook wel LHV-norm genoemd) moet ervoor zorgen dat de kernwaarden van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk worden geborgd en dat deze kunnen worden gecontroleerd en beoordeeld. De norm wordt onder andere gebruikt als toetsingskader voor externe certificering. Het slagen voor een externe toetsing leidt tot een kwaliteitscertificaat.

Jouw kwaliteitscertificaat heeft de volgende waarde(n)

  • Een prestatie die zichtbaar is voor uw patiënten en hen (extra) vertrouwen geeft. 
  • Een versterking van uw contracteerpositie met zorgverzekeraars.
  • Een prestatie die zichtbaar is voor de wetgever en voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg
  • Direct inzicht voor u in de kwaliteit van uw organisatie en dienstverlening
  • U groeit mee met de kwaliteitsverbetering van uw beroepsgroep; u draagt bij aan borging van de toekomst van apotheekhoudende huisartsen

Certificering

Sinds het vaststellen van de herschreven LHV-norm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’ in april 2014, kun je zelf een certificerende instelling kiezen. Hierover lees je onderaan de pagina meer informatie (na inloggen, alleen voor leden van de Apotheekhoudende Afdeling).

Je behaalt een certificaat door een audit succesvol te doorlopen. Doel van het toetsen is vast te stellen of jouw praktijk tijdens de hele certificeringsperiode aan de kwaliteitseisen blijft voldoen.

Mocht jouw praktijk ergens tekort schieten, dan volgt communicatie om de mogelijke verbetering en aanpak te bespreken. Voldoet de praktijk aan de kwaliteitsnorm, dan ontvang je het kwaliteitscertificaat.

Individuele ondersteuning vanuit de LHV

Heb je vragen over de LHV-norm, ISO 9001, oplossingen van tekortkomingen bij audits of het certificeringstraject? Neem dan contact op met de Apotheekhoudende Afdeling LHV. Wij geven je graag advies op maat. Dit advies is gratis voor leden van de Apotheekhoudende Afdeling.

Neem contact op via apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl

Download overzicht certificerende instellingen