Spring naar content

Certificering

De LHV-norm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’ (ook wel onze beroepsnorm genoemd) moet ervoor zorgen dat de kernwaarden van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk worden geborgd en dat deze kunnen worden gecontroleerd en beoordeeld. De norm wordt onder andere gebruikt als toetsingskader voor externe certificering. Het slagen voor een externe toetsing leidt tot een kwaliteitscertificaat.

Uw kwaliteitscertificaat heeft de volgende waarde(n)

  • Een prestatie die zichtbaar is voor uw patiënten en hen (extra) vertrouwen geeft. 
  • Een versterking van uw contracteerpositie met zorgverzekeraars.
  • Een prestatie die zichtbaar is voor de wetgever en voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg
  • Direct inzicht voor u in de kwaliteit van uw organisatie en dienstverlening
  • U groeit mee met de kwaliteitsverbetering van uw beroepsgroep; u draagt bij aan borging van de toekomst van apotheekhoudende huisartsen

Certificering

Sinds het vaststellen van de herschreven LHV-norm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’ in april 2014, kunt u zelf een certificerende instelling kiezen. Hierover vindt u onderaan de pagina meer informatie (na inloggen, speciaal voor leden van de Apotheekhoudende Afdeling).

U behaalt een certificaat door een audit succesvol af te ronden. Doel van het toetsen is vast te stellen of uw praktijk tijdens de hele certificeringsperiode aan de kwaliteitseisen blijft voldoen. De certificeringscyclus omvat standaard drie jaar.

Mocht uw praktijk ergens tekort schieten, dan volgt communicatie om de mogelijke verbetering en aanpak te bespreken. Als uw praktijk voldoet aan de kwaliteitsnorm, dan ontvangt u het kwaliteitscertificaat.

Individuele ondersteuning vanuit de LHV

Als u individuele ondersteuning in de praktijk wenst, dan kunt u een beroep doen op de ervaren praktijkadviseurs van de Apotheekhoudende Afdeling LHV. Zij kunnen, voorafgaand aan de audit, de kwaliteit in uw praktijk beoordelen en u adviseren. Dit advies is gratis voor leden van de Apotheekhoudende Afdeling.

Download overzicht certificerende instellingen