Spring naar content

Nascholing

Apotheekhoudende huisartsen dienen 30 uur farmaceutisch-inhoudelijke geaccrediteerde nascholing per 5 jaar te volgen. Dit staat omschreven in LHV-norm (normeis 6.2.1. Nascholing), en geldt voor elke apotheekhoudende huisarts. Ook voor apothekersassistenten is het van belang om farmaceutische kennis op peil te houden.

Voor opleidingen en nascholingscursussen kunt u terecht bij verschillende organisaties. Hieronder voorbeelden van sites per functie. Nascholing georganiseerd door de LHV vind je in de agenda.

Aanbod van de apotheekhoudende afdeling

Aanbod van derden

Apotheekhoudende huisartsen

Apothekersassistenten

Puntenregistratie

De punten voor nascholing als apotheekhoudend huisarts tellen niet mee voor herregistratie als huisarts en kunnen nietvia GAIA worden geregistreerd, zoals dat voor de reguliere huisartsennascholingen wel het geval is. Wij realiseren dat dit onhandig is.
Ondertussen kunt u de behaalde punten op farmaceutisch gebied zelf bijhouden. Mocht IGJ of de certificerende instelling hiernaar vragen, dan is het voldoende dat u zelf kunt aantonen dat u deze nascholingen heeft gevolgd.

Kwaliteitsregister

Met ingang van juli 2017 is er nog maar één register voor alle apothekersassistenten:
Het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten, beheerd door KABIZ. Het KAOF (kwaliteitsregister voor apothekersassistenten openbare farmacie) is samengegaan met het KAA (kwaliteitsregister voor apothekersassistenten).

Alle apothekersassistenten kunnen zich in het vervolg ongeacht waar ze werkzaam zijn (openbare farmacie, ziekenhuizen, poliklinieken, apotheekhoudende huisartspraktijken, etc.), na het samengaan van de registers in juli 2017, in één gezamenlijk kwaliteitsregister inschrijven: het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten.

Beide registers werden in het verleden beheerd door KABIZ, dit blijft ook voor het gezamenlijke register het geval. Er is dan ook nog maar sprake van één registratieregeling. Hierdoor is er geen overschrijving meer nodig als de apothekersassistente wisselt van werkplek.

Waarom een kwaliteitsregister?

Wanneer een apothekersassistent geregistreerd is in het kwaliteitsregister, dan laat ze zien dat ze aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet. Dit betekent dat ze aan de buitenwereld kan laten zien dat ze het vak uitoefent volgens de juiste kwaliteitseisen. Zorgverzekeraars, overheid, werkgevers maar bovenal patiënten en cliënten geven steeds meer de voorkeur aan kwaliteitsgeregistreerde professionals. Voor meer informatie: zie de website van de beroepsvereniging voor apothekersassistenten Optima Farma.