Spring naar content

Advies voor veilige omgang met orale oncolytica

Omdat er steeds meer orale oncolytica op de markt komen, is het van belang dat de apotheekhoudende huisartsenpraktijk veilig omgaat met deze risicovolle geneesmiddelen. De complexe doseerschema’s van deze geneesmiddelen kunnen problemen opleveren bij de receptverwerking, medicatiebewaking en medicatieoverdracht, maar ook bij gebruik door de patiënt.

Apotheekhoudende praktijken leveren regelmatig orale oncolytica zoals methotrexaat af. De complexe doseerschema’s en toepassing op verschillende gebieden veroorzaken problemen met receptverwerking, medicatiebewaking en medicatieoverdracht. Oncolytica zijn sterkwerkend en geven veel bijwerkingen waardoor een fout snel ernstige gevolgen kan hebben. De documenten ‘aanbevelingen rondom de verstrekking van oncolytica’ en ‘registratieformulier voor dosiscontrole oncolytica’ bevatten beheersmaatregelen waarmee oncolytica veilig door apotheekhoudende praktijken kunnen worden afgeleverd.  

Heeft u vragen over de toepassing, neem dan contact met ons op via apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl of 085 – 04 80 000.