Spring naar content

Apotheekbereidingen

Door hoge eisen op het gebied van ARBO, productveiligheid en deskundigheid en aangescherpte regelgeving vinden binnen apotheekhoudende huisartsenpraktijken geen apotheekbereidingen meer plaats. Omdat werken volgens de huidige wetgeving en regels veel investeringen, tijd en vaardigheid vereisen zijn veel apotheken gaan samenwerken op het gebied van apotheekbereiding. Dit heeft ondermeer geleid tot specialistische kennis op het gebied van apotheekbereidingen. De IGZ eist dat deze bereidende centra aan GMP-eisen (Good Manufacturing Practice) voldoen.

Om toch volledige farmaceutische zorg te kunnen blijven bieden kunnen praktijken de bereidingen inkopen bij een apotheek of grootbereider, en zelf ter hand stellen aan de patiënt.

Bereiden of gereedmaken

Uitvullen van crèmes uit potten in tubes of oordruppels is geen bereiding, maar het tot toediening gereed maken van een product. Het is wel belangrijk deze werkzaamheden vast te leggen in een protocol.

Het aanmaken van antibioticadrank met water is een handeling die sensibilisatie kan opwekken en resistentie in de hand kan werken. Volgens de ARBO wet moet dit dan ook onder stofafzuiging plaatsvinden.

Contracteren van een bereider

Bij het uitbesteden van apotheekbereidingen aan een apotheek of grootbereider wordt geadviseerd een contract af te sluiten. Hierin wordt vastgelegd dat je als afleveraar verantwoordelijk bent voor het ter hand stellen maar niet verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van het product.

Mocht je over dit onderwerp nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl.