Spring naar content

Zelfzorg

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) deelt de niet-receptplichtige geneesmiddelen (handverkoopmiddelen) in, in drie categorieën.

  1. AV (algemeen verkrijgbaar)
  2. UAD (uitsluitend verkrijgbaar bij de apotheek, apotheekhoudende huisartsenpraktijk en drogist)
  3. UA (uitsluitend verkrijgbaar bij de apotheek en apotheekhoudende huisartsenpraktijk).

UA-middelen kunnen de werking van andere (genees)middelen beïnvloeden.

Onder de UA-middelen vallen:

  • dextromethorfan
  • een aantal NSAID’s (download overzicht in pdf: ‘Welke NSAID’s zijn UA?’ onderaan deze pagina. Speciaal voor leden van de Apotheekhoudende Afdeling)

Medicatiebewaking vereist

Het afleveren van bovenstaande middelen in een apotheekhoudende huisartsenpraktijk mag alleen in overleg met de huisarts. Bij uitgifte van UA-middelen – maar ook bij uitgifte van andere zelfzorgmiddelen- zijn begeleiding van de patiënt en medicatiebewaking vereisten. Het geneesmiddel moet daarom altijd op patiëntnaam worden ingevoerd in het AIS/HIS. Bewaking op interacties is altijd nodig, evenals controle op contra-indicaties.

Er bestaat een overzicht van zelfzorgmiddelen die mogelijk een interactie geven met andere (genees)middelen. Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP adviseert om deze middelen te voorzien van de gele sticker: “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Vraag uw apotheker om advies!” Deze lijst kun je ook bij passanten gebruiken om na te gaan voor welke zelfzorgmiddelen medicatiebewaking nodig is. Het overzicht vind je, na inloggen, onderaan deze pagina. Speciaal voor leden van de Apotheekhoudende Afdeling.

Downloads