Spring naar content

Energiebesparende maatregelen en subsidies

Een duurzame praktijkruimte biedt u niet alleen de kans om energie te besparen, maar kan ook het comfort van een gebouw flink verhogen. Op deze pagina over informatie energiebesparende maatregelen en subsidies die interessant zijn voor huisartsenpraktijken.

Minder energie, meer comfort

U doet dit door warmte-isolerende maatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van het glas in buitenkozijnen door hoog isolerend glas of het vervangen van niet geïsoleerde buitendeuren. Maar ook het isoleren van gevel, dak en vloeren.  Warmte-isolerende maatregelen worden meestal meegenomen als de indeling van de ruimte wordt gerenoveerd. De meerinvestering om deze onderdelen naar een betere energieprestatie te krijgen worden geschat op € 15,- /m2 voor gevel-isolatie, € 7,- /m2 voor vloerisolatie, € 7,- /m2 voor dakisolatie. Neem contact op met LHV Bouwadvies als u graag in contact komt met een LHV bouwadviseur die voor u onderzoekt wat er binnen uw gebouw mogelijk is.

Kijk naar optimalisatie van uw installaties. Plaats een WTW-unit in de ventilatie-installatie, vervang inefficiënte installaties zoals een oude cv voor een HR ketel, of als dat kan door een goed geïsoleerde schil door een warmtepomp. Hierbij moet het pand goed genoeg geïsoleerd zijn om zuiniger te zijn dan een (gas) HR ketel.

Beschikbare subsidies

U kunt gebruik maken van verschillende fiscale regelingen als u besluit besparende maatregelen toe te passen. Hieronder een overzicht met een korte beschrijving en een link naar meer informatie. 

RegelingType regelingKorte omschrijving
De Energie Investerings Aftrek (EIA)Landelijke regeling voor ondernemers, specifiek gericht op duurzaamheid.Hiermee kunnen ondernemers 45,5% van hun investering in een bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst, mits deze minimaal €2500 is en het middel op de energielijst staat.
Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)Landelijke regeling voor ondernemers, niet specifiek gericht op duurzaamheid.Hiermee kan 1 keer per boekjaar extra aftrek gekregen worden voor investeringen in bedrijfsmiddelen tussen de €2.300 en €306.931, mits deze middelen meer kosten dan €450. Gaat zowel om nieuwe als 2ehands bedrijfsmiddelen.
Milieu Investerings Aftrek (MIA)Landelijke regeling voor ondernemers, specifiek gericht op duurzaamheid.Hiermee kan tot 45% van de investeringskosten extra afgetrokken worden van de fiscale winst bovenop een gebruikelijke afschrijving, mits de investeringen op de milieulijst staan. De investeringen zijn in verschillende categorieën ingedeeld, waarbij voor sommige een combinatie met Vamil gemaakt wordt.
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)Landelijke regeling voor ondernemers, specifiek gericht op duurzaamheid.De Vamil zorgt ervoor dat men zelf kan bepalen wanneer men 75% van de investeringskosten afschrijft, dit geeft liquiditeits- en rentevoordeel, mits de investeringen op de milieulijst staat en deze minimaal €2500 is. Met de MIA\VAMIL kan uw belastingvoordeel netto oplopen tot 12% van het investeringsbedrag.
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)Landelijke subsidie voor zowel ondernemers als particulieren.Dit is een tegemoetkoming voor zonneboilers, warmtepompen, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. De subsidie loopt tot 2030
Vraag direct advies aan onze bouwadviseur bouwadvies@lhv.nl of 085 - 04 80 111