Spring naar content

Wat u moet weten over het energielabel

Wordt u eigenaar van een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum? Heeft u ver- of nieuwbouwplannen waardoor u meer dan 50 m2 bezit of huurt? Dan is een energielabel verplicht. Daarbij geldt geen verplichting voor minimaal label C, wat voor kantoren wel geldt. Echter is het de vraag hoe lang dit nog houdbaar is. Op deze pagina staan alle verplichtingen van het energielabel voor huisartsenpraktijken en gezondheidscentra op een rij.

Energielabel C niet vereist, wel gewenst

Kantoren groter dan 100 m2 moeten vanaf 2023 minimaal een energielabel C hebben. Deze verplichting geldt niet voor huisartsenpraktijken en gezondheidscentra. Dat zijn immers geen kantoren. De verplichting geldt evenmin als uw praktijk of gezondheidscentrum onderdeel is van een gebouw waarin ook kantoren zitten. U gebruikt uw deel immers voor een aanwijsbaar ander doel.

Toch is het aan te bevelen om rekening te houden met het hebben van energielabel C (uiterlijk 1-1-2023) als u een overname, koop of verbouw overweegt. Als u een financiering wilt aangaan zullen banken dit als voorwaarde opnemen. De overheid stimuleert de bancaire sector tot het verduurzamen om eigen verduurzamingsdoelstellingen te realiseren. Bovendien kan een gunstiger energielabel u mogelijk financieel voordeel opleveren, zie ‘voordelen’.

Het energielabel

Een energielabel geeft een indicatie van de energiezuinigheid van een gebouw(deel). De labels lopen van G (minst energiezuinig) naar A++++ (meest energiezuinig). Dit heet ook wel de ‘energieprestatie’. Een energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Er is géén wettelijk minimumniveau voor de gezondheidszorg, dus ook een energielabel G is toegestaan. De overheid wil met de energielabels de bewustwording vergroten en mensen stimuleren om gebouwen duurzamer te maken.

De verplichtingen op een rijtje

De verplichting voor het afgeven van een energielabel staat in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Denk aan woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen. Huisartsenpraktijken en gezondheidscentra behoren tot de categorie ‘gezondheidszorgfunctie’. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit.

In de volgende situaties is een energielabel verplicht, anders niet. Wie hiervoor verantwoordelijk is, leest u hieronder. Hierbij is er een onderscheid tussen (ver)huur, (ver)koop en nieuwbouw.

  • Verhuur en huur
    De verhuurder moet het energielabel verstrekken én op een zichtbare plek ophangen als de totale ruimte groter is dan 250m2. Dit heet Energielabelplicht. Hangt u dit label bijvoorbeeld naast de receptie of bij de ingang. Dit geldt overigens alleen voor nieuwe huurcontracten en niet bij stilzwijgende verlenging van al lopende contracten. De huurder hoeft niets te doen. Ook als u een deel van het gebouw huurt, is de verhuurder verplicht het energielabel op te hangen.
  • Verkoop en koop
    De verkoper is verantwoordelijk voor het verstrekken van het energielabel. Vervolgens moet de koper het energielabel op een zichtbare plek ophangen (energiemeldingsplicht). Bijvoorbeeld naast de receptie of bij de ingang.
  • Nieuwbouw
    Van nieuw gebouwde praktijken of centra moet voor de aanvraag omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) bij uw gemeente de energieprestatie worden aangetoond met een EPC-berekening (Energie Prestatie Coëfficiënt). De berekende energieprestatie geldt voor 10 jaar na de verstrekking van de omgevingsvergunning. Bedrijven die energielabels opstellen kunnen de EPC omzetten naar een energielabel.

Bent u opdrachtgever voor het nieuwe pand en wordt u de eigenaar? Dan moet u bij oplevering beschikking over een energielabel. Bedrijven die energielabels opstellen kunnen de EPC omzetten naar een energielabel. Koopt u het nieuwe pand van bijvoorbeeld een projectontwikkelaar? Dan moet de ontwikkelaar, als verkopende partij, aan u het energielabel verstrekken.

Aanvragen van een energielabel en de registratie

Schakel voor het aanvragen van een energielabel een gediplomeerde EPA-U-adviseur in, die werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). Een overzicht vindt u op Centraal Register Techniek. Als uw energielabel dreigt te verlopen moet u tevens een gecertificeerde adviseur inschakelen.

Afgegeven energielabels moeten, om rechtsgeldig te zijn, worden geregistreerd in het landelijk register. Geregistreerde labels zijn daar te raadplegen. Als u een label heeft ontvangen of laat opstellen, vraag dan na of de verstrekker of adviseur zorgt voor de registratie.

Daarnaast is het belangrijk dat uw praktijk of gezondheidscentrum als ‘gezondheidszorgfunctie’ staat geregistreerd . U kunt dit controleren door op de BAG-viewer uw adres op te zoeken. In het kader aan de rechterkant staat achter ‘gebruiksdoel’ uw huidige registratie (zie voorbeeld rechts). Onjuiste registratie kan leiden tot een onterechte labelplicht, bijvoorbeeld als uw praktijk als ‘kantoorfunctie’ is aangemerkt. Meld een onjuiste registratie door te klikken op het blauwe potloodje bij ‘verblijfsobject’.

Rentekorting

Financierende partijen kunnen korting op de rente geven wanneer het energielabel C of hoger wordt behaald. Hoe beter het energielabel, hoe lager de rente. Voor de financiering van projecten met een groenverklaring hanteren de groenfondsen een rentetarief dat circa 0,50 tot 1% lager ligt.


Niet iedere financierende partij biedt deze regeling aan. Daarnaast zijn de investeringskosten voor de aanvraag van een financiering van eerstelijnszorg gebouwen vaak hoger door duurzaamheidsambities. Met als gevolg dat de gewenste financiering hiervoor niet verstrekt kan worden. Laat u dus goed informeren.

Aanscherping eisen

Naar verwachting wordt de regelgeving in de komende jaren aangescherpt. Dit kan gevolgen hebben voor iedereen die bezig is met een overname, nieuw- of verbouw. Daarnaast geldt al een energiemeldingsplicht voor gebouwen die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken.

Vraag direct advies aan onze bouwadviseur bouwadvies@lhv.nl of 085 - 04 80 111