Spring naar content

Huisartsenposten en SEH

Steeds meer huisartsenposten (HAP) werken intensief samen met de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis. Samen biedt u acute zorg buiten kantooruren. Huisvesting en logistiek spelen hierbij een belangrijke rol. Advies nodig? LHV Bouwadvies helpt u graag.

U kunt LHV Bouwadvies inschakelen voor:

 • informatie en documentatie over voorbereiding en bouw
 • advies en begeleiding bij het opstellen van het Programma van Eisen
 • maken van een globale plattegrondopzet
 • beoordelen van ontwerptekeningen
 • maken van adviesplattegrond
 • beoordelen van een huurcontract
 • maken of beoordelen van een prestatie-omschrijving, technische omschrijving of bestek

Programma van Eisen

Wilt u de kans op een succesvolle samenwerking tussen HAP en SEH vergroten? Een Programma van Eisen helpt om het overleg te structuren en dwingt om de samenwerking op dagelijks niveau te omschrijven. LHV Bouwadvies beschikt over een referentie-Programma van Eisen, gebaseerd op het hoofdmodel van de Huisartsenposten Nederland (VHN, onderdeel van InEen).

Verhuizen en verbouwen

Gaan HAP en SEH samenwerken, dan betekent dit meestal een verhuizing van de HAP. Soms is de post al op het ziekenhuisterrein gevestigd, maar is toch een verhuizing en vaak ook een (grondige) verbouwing nodig. Hoe ziet die eruit? Welke aspecten zijn cruciaal? Waarin verschillen de HAP en de SEH van mening? Ook hierbij is het Programma van Eisen een belangrijk instrument.

Varianten op hoofdmodel

In het hoofdmodel van Huisartsenposten Nederland is de HAP vóór de SEH geplaatst. De triage van zelfverwijzers vindt plaats op de HAP onder verantwoordelijkheid van de huisarts. HAP en SEH bemensen een gezamenlijke balie, maar hebben vervolgens hun eigen wachtkamers en werkwijze. Op dit hoofdmodel zijn meerdere varianten mogelijk, vaak ingegeven door regionale en zelfs lokale factoren. Het hoofmodel is in de praktijk vaak een groeimodel, waarbij de samenwerking in de loop van de tijd intensiever wordt.

Samengevat is het Programma van Eisen:

 • het middel om de mate en manier van samenwerking binnen het gebouw te structureren en om keuzes te maken
 • het uitgangspunt voor de architect bij het ontwerpen
 • de maatstaf om het ontwerp te toetsen op kwaliteit
 • de basis voor het opstellen van een globale kostenraming om de haalbaarheid van het project te kunnen inschatten
 • de toetssteen om te kunnen bepalen of de voorziening op de beoogde locatie voldoet en past
Vraag direct advies aan onze bouwadviseur bouwadvies@lhv.nl of 085 - 04 80 111