Spring naar content

Informatieplicht en energiebesparingsplicht: wat betekenen ze precies?

Verbruikt uw praktijk of gezondheidscentrum 50.000 kWh of 25.000 m3 gas per jaar of meer? Die kans is klein. Maar als dat het geval is, dan heeft u te maken met een informatieplicht en een energiebesparingsplicht. Wij vertellen u wat dit precies betekent.

De informatieplicht

De informatieplicht houdt in dat u een verbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 gas per jaar moet melden bij het eLoket van de overheid. Dit is zo geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer

De energiebesparingsplicht

Om het verbruik te verminderen bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen: de energiebesparingsplicht. Het gaat om alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder ten opzichte van de uitgangssituatie. Een overzicht van al deze ‘EML-maatregelen’ vindt u hier. In het eLoket geeft u aan welke maatregelen zijn uitgevoerd, welke gepland zijn en welke vooralsnog niet worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk om op andere manieren energie te besparen. U kunt deze alternatieve maatregel(en) afzonderlijk opgeven en toelichten. Het bevoegd gezag, doorgaans de gemeente of een intergemeentelijke dienst, bepaalt vervolgens of u aan uw energiebesparingsplicht heeft voldaan.

De energiebesparingsplicht bestaat al zo’n 25 jaar maar werd niet gehandhaafd. Met de informatieplicht begint dat te veranderen.

Wie moet de melding doen en energiebesparende maatregelen nemen?

De ‘drijver van een inrichting’ moet de melding doen en energiebesparende maatregelen nemen. De vraag is alleen wie de ‘drijver’ is: de eigenaar van het gebouw of de huurder? Bij een hoog energieverbruik hoort een collectieve installatie om aan dat verbruik te komen. Doorgaans wordt, bij sleutelklare huur, de eigenaar hiervan aangemerkt als ‘de drijver’. Het hangt echter ook af van de huurovereenkomst. Doorgaans is degene die bevoegd is om wijzigingen aan het gebouw en de (gedeelde) installaties aan te brengen de ‘drijver’.

Bent u mede-eigenaar van een gebouw met collectieve installaties? Dan moet de rechtspersoon van dat gebouw de melding doen en energiebesparende maatregelen treffen. Dit kan een VvE (Vereniging van Eigenaren), BV of CV zijn maar ook een andere entiteit.

Hoe doet u een melding?

U kunt als (mede)eigenaar zelf een melding doen bij het eLoket. U heeft hiervoor wel een eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u deze niet, dan moet u deze aanvragen bij een leverancier. Daaraan zijn jaarlijkse kosten verbonden. U kunt ook een bedrijf inschakelen om de melding voor u te doen.

Wat als ik geen melding doe?

De handhaving ligt bij uw gemeente of een handhavende instantie. Als u de verplichte maatregelen niet uitvoert, dan kan de gemeente in het uiterste geval een dwangsom opleggen.

Vraag direct advies aan onze bouwadviseur bouwadvies@lhv.nl of 085 - 04 80 111