Spring naar content

Duurzame huisartsenpraktijk: Nieuw Plettenburgh in Utrecht

Huisartenspraktijk Nieuw Plettenburgh in Utrecht verhuisde van twee eengezinswoningen naar een nieuwbouwpand en besloot dat meteen zo duurzaam mogelijk te maken. Met een ingenieuze constructie zijn de kosten voor beheer en onderhoud voor de komende decennia voorspelbaar gemaakt. Het duurde even voor de complexe techniek goed was ingeregeld, maar inmiddels is het energieverbruik laag en het comfort groot, vertelt huisarts Tjeerd Bottema.

Hoe hebt u verduurzaamd

‘We wilden ons nieuwbouwpand zo duurzaam mogelijk neerzetten, bij voorkeur energieneutraal. Daarmee sorteren we voor op de energietransitie én zorgen we voor lage gebruikskosten.

We hebben nu geen gasaansluiting, maar wel een warmte-koude-installatie met ruim vijftig leidingen die zo’n vijftig meter de grond in gaan om in de winter warm water uit de grond te halen en in de zomer koud water. De vloeren in de hele praktijk hebben een basistemperatuur. Die kunnen we per ruimte bijregelen: in de zomer wat koelte, in de winter wat extra warmte. Daarnaast hebben we zonnepanelen én warmtepompen op het dak. Alle techniek komt samen in de technische ruimte van de praktijk. En uiteraard is het gebouw zelf goed geïsoleerd.’

Wat is het resultaat? 

‘Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de warmte-koude-installatie goed in te regelen. Ons systeem is zo vernuftig dat het zelfs voor de mensen van het installatiebedrijf even duurde voor ze het tot in z’n finesses doorgrondden. Inmiddels is dat gelukt en werkt het systeem zoals het moet werken. Dat levert veel comfort op, door het jaar heen. Doordat het inregelen tijd kostte, hebben we nog niet een heel precies beeld van ons werkelijke energieverbruik, maar het lijkt er toch op dat we ons verbruik iets te rooskleurig hebben ingeschat en dat het net niet lukt om helemaal energieneutraal te worden. We zitten op dit moment op de limiet van wat technisch mogelijk is in ons pand.’

Hoe zit het financieel?

‘Wij zijn in zee gegaan met een non profit organisatie, die ook veel doet aan de verduurzaming van schoolgebouwen. Hun concept is vrij complex, maar komt erop neer dat je als eigenaar het gebouw van jezelf huurt voor een vooraf vastgestelde prijs, die bepaalt wat de bouwsom mag worden. Wij zijn uitgegaan voor de voor deze regio gangbare huurprijs in 2018 van 165 euro per vierkante meter. Daar zitten de kosten van beheer en onderhoud bij in. Die prijs ligt in principe voor de komende dertig jaar vast. Wij weten dus voor een hele lange periode waar we aan toe zijn met de kosten voor beheer en onderhoud van ons pand. Eigenaar van het pand is een beheerstichting, waarvan het bestuur wordt gevormd door de coöperatie van huisartsen, fysiotherapeuten en apotheker, aangevuld met derden die ruimte in het pand huren. De beheerstichting heeft een hypotheek afgesloten en lost die gaandeweg af. Als alles goed gaat, wordt de huurprijs daardoor in de loop van de jaren zelfs láger.’

Nog meer wensen?

‘In het beheermodel zit in principe ook geen ruimte voor nieuwe grote investeringen. Als we met de inregeling van de installatie een steady state hebben bereikt, gaan we kijken of er mogelijkheden zijn om het energieverbruik verder omlaag te krijgen, om toch zo dicht mogelijk bij energieneutraal uit te komen.

Ons pand heeft een L-vorm en de kamers vullen zich snel. We hebben er in ons achterhoofd rekening mee gehouden dat we de hoek die overblijft in de L-vorm, ooit nog zouden kunnen bebouwen. Maar voor dit moment hebben we alles wat ons hartje begeert.’

Wat vindt de LHV Bouwadviseur? – Harry Eltink

De aanpak bij Nieuw Plettenburgh is geweest om het gebouw erg goed te isoleren en te voorzien van duurzame installaties. De warmte-koude-installatie die vloerverwarming aanstuurt als bijverwarming vind ik een goede aanpak bij huisartsenpraktijken. Vloerverwarming als hoofdverwarming raadt de LHV-Bouwadviesgroep af.

Er staat nu een indrukwekkende techniekruimte op het dak van dit gebouw. Door de toegepaste installaties van de grondwarmtepomp met het ventilatiesysteem dat de temperatuur via de ingeblazen lucht bijstuurt én het grote aantal zonnepanelen is een Bijna Energie Neutraal Gebouw gerealiseerd.

Vooral de aanpak met de non-profit organsatie en hun wijze van financiering was voor mij verrassend. Graag wil ik gaan onderzoeken of die aanpak vaker kan worden gekozen voor de bouw van huisartsenpraktijken en gezondheidscentra.

Blader door de foto’s van huisartsenpraktijk Nieuw Plettenburgh:

Meer voorbeelden en tips

Wilt u ook uw praktijk verduurzamen? Neem dan een kijkje op onze pagina over Duurzaamheid of neem contact op voor advies op maat.