Spring naar content

Klachtenwet voor gedetacheerde medewerkers

Heb je gedetacheerde medewerkers in jouw praktijk, bijvoorbeeld een POH? Dan vallen deze medewerkers op grond van de Klachtenwet onder jouw klachten- en geschillenregeling. Hiervoor moet je als praktijkhouder de volgende zaken regelen.

Maak afspraken met de gedetacheerde zorgverlener

Werkt jouw POH-GGZ of ander personeelslid via een detacheringsorganisatie bij jou? Dan moet je zelf aanvullende afspraken met deze gedetacheerde zorgverlener maken, om te voldoen aan de Klachtenwet. Hiervoor kun je onze voorbeeldovereenkomst gebruiken. Zo kun je vrij eenvoudig voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen.

Neem 3 maatregelen om een eventuele claim tegen de gedetacheerde zorgverlener te dekken

  1. Verzeker je gedetacheerde medewerker(s) mee op de polis van jouw praktijk. Uit navraag bij de grootste verzekeraars blijkt meeverzekeren bij hen maximaal €100 euro per jaar te kosten. Bij sommige beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen blijkt het risico al te zijn afgedekt zonder meerkosten. Ga dit na bij de verzekering van jouw praktijk.
  1. Bekijk welk type detacheringsovereenkomst je hebt afgesloten. Afhankelijk van de gemaakte afspraken, kun je mogelijk een compensatie krijgen voor de premie die je betaalt.

Of je recht hebt op compensatie door de detacherende instelling voor de door jou te betalen premie, hangt af van het type detacheringsovereenkomst die je met de instelling hebt.

  • In de oorspronkelijke detacheringsovereenkomst is een bepaling opgenomen dat de huisarts aansprakelijk is voor fouten van de gedetacheerde. In dat geval is een eigen verzekering van de praktijk voor fouten van de gedetacheerde in alle gevallen onmisbaar. Een compensatie voor de premie door de instelling ligt dan niet voor de hand.
  • In de oorspronkelijke detacheringsovereenkomst is een bepaling opgenomen dat de detacherende instelling aansprakelijk is voor fouten van de gedetacheerde. In dat geval is de onverzekerbaarheid daarvan in principe een probleem van de detacheringsinstelling. Zij hebben dan iets afgesproken wat onverzekerbaar is. De afspraak is dan gewoon geldend. In verband met de lastige verzekerbaarheid verzoekt de detacheringsinstelling je wellicht deze bepaling uit het oorspronkelijke contract te halen. Het is aan jou te besluiten of je daaraan wilt meewerken. Als je de bepaling laat verwijderen, is het zaak om de gedetacheerde wél mee te verzekeren op jouw eigen polis. Wij vinden het redelijk om de kosten dan gecompenseerd te krijgen van de detacheringsinstelling. Het is overigens niet nodig om het eerder geadviseerde addendum alsnog te laten ondertekenen, mocht je er met de instelling niet uitkomen. De vrijwaring is in deze situatie al geregeld in de detacheringsovereenkomst zélf.
  • In de oorspronkelijke detacheringsovereenkomst is geen enkele bepaling opgenomen over de aansprakelijkheid bij fouten van de gedetacheerde. In dat geval geldt de wet. Die is helaas niet voor honderd procent duidelijk hierover. Volgens de LHV is het belangrijker om de gedetacheerde goed verzekerd te hebben, dan hierover een principiële discussie te voeren. Mede gezien de lage premie. We adviseren je de gedetacheerde mee te verzekeren met de praktijk. Ongeacht of de detacherende instelling bereid is tot een compensatie voor de kosten.
  1. Bij een fout van een gedetacheerde medewerker neem je contact op met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van jouw praktijk. Over de aansprakelijkheid ontstaat hierdoor geen discussie met de detacherende instelling.

Bovenstaand advies geldt ook als de medewerker in jouw praktijk werkzaam is op grond van een met jouw praktijk gesloten overeenkomst van opdracht tot zorgverlening met de instelling.