Spring naar content

Klachtenwet Wkkgz

Hier vindt u alles wat u als huisarts moet weten over de Klachtenwet. Voor praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in dienstverband gelden namelijk verschillende verplichtingen. U leest ook hoe het proces van klachtenafhandeling verloopt.

Klachtenprocedure

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt hoe een klacht in de huisartsenzorg wordt afgehandeld. In grote lijnen is de klachtenprocedure als volgt:

  1. U probeert de klacht eerst, in een gesprek met uw patiënt, zelf op te lossen
  2. Lukt dat niet? Dan is bemiddeling door een onafhankelijke (regionale) klachtenfunctionaris mogelijk.
  3. Biedt ook dat geen oplossing? Dan volgt bemiddeling en desnoods een bindend oordeel van de geschillencommissie. U kunt zich hiervoor aansluiten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) of een andere andere geschilleninstantie.

Lees hier een compacte toelichting op de klachtenprocedure. Wat is uw rol als huisarts? Wat doet de klachtenfunctionaris? En wat doet de geschillencommissie?

Verplichtingen per type huisarts

De uitwerking van de Klachtenwet verschilt sterk per type huisarts. En ook voor andere collega’s in de praktijk – denk aan (zelfstandige) POH’s – gelden weer andere verplichtingen. Hier vindt u precies wat u moet regelen én de praktische instrumenten daarbij.

  • Gedetacheerde medewerkers

    Heeft u gedetacheerde medewerkers in uw praktijk, bijvoorbeeld een POH? Hiervoor moet u als praktijkhouder de volgende zaken regelen.

  • POH / VS / PA

    Ook zelfstandig werkende praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en Physisian Assisents moeten aan bepaalde verplichtingen uit de Klachtenwet voldoen.

Nog meer vragen? InEen ontwikkelde een FAQ over de Klachtenwet voor zorggroepen. En het ministerie van VWS maakte een brochure met veelgestelde vragen over de Klachtenwet van zorgverleners in het algemeen. Daarin is met name de positie van zzp’ers nauwkeurig omschreven.

Uit tijdschrift De Dokter

Patiënten dienen steeds vaker een klacht in over hun huisarts. Die trend is al een paar jaar gaande, maar de coronacrisis lijkt een versterkend effect te hebben. ‘Er komen soms klachten binnen die het gevolg lijken van een korter lontje’, zegt Jiske Prinsen, directeur van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Ze pleit voor een zo open en laagdrempelig mogelijke omgang met (dreigende) klachten.
Lees het volledige artikel

Nieuws

Verleent u tijdens de ANW-uren incidentele zorg in een Wlz-instelling? Dan moet u een VOG van maximaal 3 maanden oud