Spring naar content

Klachtenwet voor huisartsen in dienst (hidha en hid)

Ben je in dienst van een andere huisarts, of van een gezondheidscentrum?

Dan ben je volgens de wet een werknemer en hoef je je niet zelfstandig aan te melden bij een geschilleninstantie. Je valt onder de aansluiting van de opdrachtgever en je maakt gebruik van de interne procedures: de klachtenprocedure van de praktijk, de Veilig Incident Melden-procedure, de calamiteitenmelding bij de IGJ en de meldcode kindermishandeling.