Spring naar content

Klachtenwet voor POH / VS / PA

Zelfstandig werkende praktijkondersteuners (somatiek of ggz), verpleegkundig specialisten en Physisian Assisents moeten – net als waarnemers – zelf aan de verplichtingen uit de Klachtenwet voldoen.

  • Zij moeten zich zelfstandig aansluiten bij een geschilleninstantie, zodat eventuele claims niet ten laste komen van de praktijk.
  • Ook moeten zij een eigen Kwaliteitsregister bijhouden met daarin een overzicht van de incidenten, calamiteiten en klachten die betrekking hebben op hun handelen of nalaten.
  • Met betrekking tot de klachtenfunctionaris en klachtenregeling kunnen bovengenoemde medewerkers samen met jou als praktijkhoudend huisarts (hun opdrachtgever) afspreken dat zij onder jouw aansluiting vallen.
  • In de overeenkomst die je sluit met de POH/VS/PA ,neem je op dat zij alle procedures van de praktijk volgen (procedures klachten, calamiteiten, VIM, meldcode).