Spring naar content

De assistentes hebben één aanspreekpunt

De praktijkmanager regelt alle praktische zaken in de praktijk, stuurt de assistentes aan, regelt de waarneming en zorgt ervoor dat iedereen prettig werkt. In combinatie met een consult van 15 minuten, zit huisarts Mariëtte Willems veel rustiger in het spreekuur en heeft ze tijd om de patiënt te vragen hoe het gaat.

Wat is jullie oplossing?

“Het eerste dat we hebben gedaan, is dat we een praktijkmanager hebben aangenomen. Zij managet alle praktische zaken in de praktijk, stuurt de assistentes aan, regelt de waarneming, zorgt ervoor dat iedereen prettig werkt en dat alles soepel loopt. In het begin werkte ze vier dagen, ook omdat we als praktijk gingen verhuizen. Nu werkt ze 2,5 dag als praktijkmanager en 1 dag als praktijkondersteuner ouderenzorg.

Een andere maatregel is dat we de assistentes optimaal inzetten. Drie van de vier assistentes volgen nu de opleiding spreekuurondersteuner huisarts, waardoor zij straks de patiënten met kleine kwaaltjes kunnen zien. De vierde assistente heeft de opleiding tot LEAN-coach gevolgd en zorgt ervoor dat de hele praktijk LEAN werkt.

Daarnaast heb ik consulten van 15 minuten ingevoerd. Mijn spreekuur liep altijd uit en dat gaf me continu een gevoel van druk. Daar ben ik met die langere consulten gelukkig van af. Een van mijn collega’s heeft dat ook gedaan, de  andere collega komt nog steeds prima uit met consulten van 10 minuten.

Het komt heus nog wel eens voor dat een consult 10 minuten duurt, maar dan gebruik ik de 5 resterende minuten om een verwijsbrief te schrijven of een telefoontje te doen. Het is ook geen probleem meer als een consult 5 minuten uitloopt. Dat loop ik zo weer in. Mijn spreekuren zijn langer geworden, maar per saldo is mijn werkdag even lang en neem ik minder werk mee naar huis.”

Uitloop van spreekuur is voorbij

Wat levert het op?

“Het levert rust op. De hele praktijkvoering is goed georganiseerd. De samenwerking loopt ook goed. De assistentes vinden het fijn dat zij één aanspreekpunt hebben. Als dingen beter kunnen, dan staan we daar allemaal voor open. We hebben als huisartsen meer tijd voor de patiënt en ook meer tijd voor onszelf. We volgen alle drie een opleiding naast ons werk. Ik doe een masteropleiding Health Informatics.

Ik zit veel rustiger in mijn spreekuur en heb tijd om de patiënt te vragen hoe het gaat. In vergelijking met de collega die de 10-minutenconsulten houdt, hebben wij meer dubbele consulten. Wij zien patiënten langer, onze collega ziet patiënten vaker. Het is allebei prima. Je moet de manier van werken kiezen die bij je past. Door de maatregelen die we hebben genomen, hebben we allemaal meer werkplezier gekregen.”

Zijn er uitdagingen of dingen die beter kunnen? 

“Op het gebied van ict kunnen we zeker nog een stap maken. Ik zou een beter patiëntenportaal willen waar patiënten makkelijk terecht kunnen voor een e-consult, het maken van een afspraak, het aanvragen van herhaalrecepten, het opvragen van labuitslagen. Daar zouden zowel de patiënten als onze assistentes veel tijd mee besparen. Er komen steeds meer ict-mogelijkheden, als die dan ook nog makkelijker toepasbaar worden, gaan we daar zeker mee aan de slag.”

Is het een structurele oplossing, ook financieel?

“De praktijkmanager was eerst een rib uit ons lijf. Maar later konden we met minder uren toe en is de praktijkmanager ook als praktijkondersteuner ouderenzorg gaan werken. Daardoor is het nu goed te doen. We hebben er zoveel werkplezier voor teruggekregen, dat we het niet meer anders zouden willen. De verlenging van consulten naar 15 minuten was eerst wel een discussiepunt, omdat we niet wisten hoeveel we er financieel op achteruit zouden gaan. Maar dat blijkt reuze mee te vallen. Onze inkomsten zijn praktisch gelijk gebleven.”

Vanuit de LHV:

Inzet praktijkmanager in de huisartsenpraktijk

  • Wat er bij de verzekeraars mogelijk is voor de financiering van de praktijkmanager, kunt u
    in dit overzicht vinden.
  • De LHV pleit voor een uitbreiding van de pilots zoals gestart door zorgverzekeraars VGZ en Eno, waarin langere consulten worden gecompenseerd door de inzet van extra huisartsencapaciteit. De pilots zijn bedoeld om bewijs te verzamelen voor het bieden van structurele oplossingen, door overheid en zorgverzekeraars ondersteund. Meer informatie: Pilot in regio Gorinchem.