Spring naar content

Direct verlichting voor het spreekuur

Twee assistentes in de praktijk hebben de opleiding Spreekuurondersteuner Huisarts (SOH) gevolgd. Zij zorgen nu voor de patiënten met kleine kwalen. Ook is de structuur van de praktijk veranderd, zodat patiënten twee vaste huisartsen krijgen.

Wat is jullie oplossing?

“Wij hebben een grote praktijk die steeds drukker wordt. De spreekuren zitten altijd bomvol. Daarom hebben we de afgelopen tijd verschillende beslissingen genomen om de druk te verminderen. Twee van onze assistentes hebben de opleiding voor Spreekuurondersteuner Huisarts (SOH) gevolgd. Zij vangen nu de patiënten met kleine kwalen op.

Daarnaast hebben we de structuur van de praktijk veranderd. In plaats van vier praktijken hebben we nu drie duopraktijken gevormd, zodat patiënten twee vaste huisartsen krijgen. Hiervoor hebben we een extra huisarts aangetrokken. We verwachten dat deze opzet meer rust en ook meer tijd gaat opleveren. Als praktijkhouder doen we 3,5 dag spreekuur en hebben we 1 middag voor administratie. Daar komen de diensten dan nog bij. 

Verder zijn we aan de slag gegaan met het concept Positieve Gezondheid, waarbij je naar alle aspecten kijkt die met gezondheid samenhangen. Een van de consequenties is dat we nauwer gaan samenwerken met het sociale domein en andere disciplines. We doen samen met de gemeente een pilot met een maatschappelijk werkster die het concept Positieve Gezondheid ondersteunt. Zij werkt een middag per week en heeft gesprekken met patiënten over de hulp die zij nodig hebben om de verschillende aspecten van hun leven op orde te krijgen. Dat kan hulp zijn op het gebied van financiën of hulp bij het tegengaan van eenzaamheid, omdat daar vaak een oorzaak voor medische klachten ligt.”

Meer tijd nemen leidt tot heel andere gesprekken

Wat levert het op?

“De inzet van de SOH’s geeft direct verlichting voor het spreekuur van de huisartsen. De assistentes zelf zijn ook heel enthousiast over deze uitbreiding van hun vak. De nieuwe indeling in drie duopraktijken is net ingegaan, maar dat gaat vast ook rust en tijd opleveren, zowel voor patiënten als voor de huisartsen. Ik wil zelf in ieder geval de tijd nemen om vanuit de Positieve Gezondheid-filosofie met patiënten door te praten. Patiënten met chronische ziekten en klachten staan hier erg voor open. Er ontstaat een heel ander gesprek: een stuk leuker vaak en ook informatiever. Het geeft mij veel meer voldoening om met iemand te kijken wat hij werkelijk nodig heeft om zijn kwaliteit van leven te verbeteren, dan iemand voor de zoveelste keer door te verwijzen naar de fysiotherapeut of medisch specialist. Want je weet dat daarmee de oorzaak van de klacht niet wordt aangepakt.”

Zijn er uitdagingen of dingen die beter kunnen? 

“Het is belangrijk om als artsen goed samen te werken met het sociale domein en andere disciplines. Ik moet weten bij welke deur de patiënt moet aankloppen om het best geholpen te worden. Daarom is het zo prettig dat we nu samenwerken met iemand die vanuit de gemeente is gedetacheerd om het concept Positieve Gezondheid te ondersteunen.”

Is het een structurele oplossing, ook financieel? 

“Door extra waarneming in te zetten, maken we meer tijd voor patiënten en kunnen we met het concept Positieve Gezondheid gaan werken. Dat kost echter geld, dus het is geen structurele oplossing. Ik ben ervan overtuigd dat de invoering van het concept Positieve Gezondheid op den duur tijd oplevert, omdat patiënten minder vaak voor dezelfde klachten terugkomen. Bovendien zal het kostenbesparend werken, omdat we minder mensen doorverwijzen naar specialisten. Het zou mooi zijn als er een goede balans komt tussen wat de zorgverzekeraar aan kosten bespaart en de extra kosten die wij moeten opbrengen om dit te realiseren.”

Vanuit de LHV: Nauwere samenwerking

  • Samenwerking met het sociale domein kan huisartsen helpen hun achterdeur nog beter te regelen. De LHV adviseert huisartsen om in deze samenwerking de grenzen van hun vak en verantwoordelijkheden te bewaken zodat deze samenwerking ook voor de huisarts meerwaarde oplevert.
  • Lees andere voorbeelden van Positieve Gezondheid.