Spring naar content

Inzet verpleegkundig specialist in Tegelen

Nu patiënten ook door de verpleegkundig specialist kunnen worden gezien, heeft huisarts Eric Cremers meer lucht gekregen. In zijn spreekuren ziet hij hooguit vier of vijf patiënten per uur, in een mix van enkele en dubbele consulten.

Wat is jullie oplossing?

“We hebben van alles gedaan om de werkdruk in onze praktijk te verlagen. We huren waarnemers in als een collega op vakantie of op cursus gaat, proberen de nachtdiensten te slijten en hebben het management van de praktijk uitbesteed zodat er meer tijd voor patiëntenzorg overblijft. Ook hebben we al jaren een fulltime verpleegkundig specialist in die dienst. Als je die zelf opleidt, krijg je daarvoor subsidie.

Onze verpleegkundig specialist draait spreekuren voor kleine kwalen, rugklachten, huidklachten, gynaecologie, urologie, KNO en longen. Patiënten met meer complexe klachten worden door de huisartsen gezien. 1 fte verpleegkundig specialist staat bij ons gelijk aan 0,8 fte huisarts. Omgerekend komen we dan uit op een normpraktijk van 1.913 patiënten per fte.”

Verkleining van de normpraktijk bespaart zorgkosten

Wat levert het op?

“We hebben meer lucht gekregen nu patiënten ook door de verpleegkundig specialist kunnen worden gezien. Over het algemeen zijn onze patiënten tevreden over hun contact met de verpleegkundig specialist. Als een patiënt de dokter zelf wil zien, is dat ook mogelijk, alleen kan het een paar dagen duren. De meeste patiënten geven er dan toch de voorkeur aan om diezelfde dag nog naar de verpleegkundig specialist te gaan.

Wij zien in onze spreekuren hooguit vier of vijf patiënten per uur; dat doen we door een mix van enkele en dubbele consulten. Voor een hele serie klachten en bij oudere, minder mobiele patiënten trekken we standaard een dubbel consult uit, omdat we het in 10 minuten niet redden. Ik zou het liefst standaard 15-minutenconsulten doen. Het is jammer dat die optie niet in de tarievensystematiek is opgenomen.”

Zijn er uitdagingen of dingen die beter kunnen? 

“Ik ken veel huisartsen die een burn-out hebben of op het randje ervan balanceren. We moeten een manier vinden om te zorgen dat de jongere generaties dit vak ook leuk vinden en willen blijven doen.”

Is de oplossing structureel, ook financieel gezien?

“De meeste oplossingen die wij toepassen, zoals de inzet van de verpleegkundig specialist en het verkopen van al onze nachtdiensten, zijn kosten die we zelf betalen. De consulten van de verpleegkundig specialist worden natuurlijk wel vergoed. Voor een deel is dat redelijk, want het levert werkplezier op. Maar er is wel een keer een grens aan. Er komt immers ook steeds meer werk naar ons toe.  

De beste oplossing is in mijn ogen om de normpraktijk te verlagen naar 1.800 patiënten per fte. Daarmee krijgen we echt meer tijd voor de patiënt en neemt de werkdruk in de huisartsenpraktijk af. Bovendien: de zorgkosten stijgen er niet door. Uit lopende pilots is juist gebleken dat de zorgkosten omlaag gaan, omdat het aantal verwijzingen naar de tweede lijn en andere eerstelijnszorgverleners afneemt. Dat is toch juist wat we willen?”