Veilige principes in de medicatieketen

 
Voor een veilig medicatieproces is goede afstemming tussen alle betrokkenen belangrijk: de cliënt (en mantelzorger), arts, apotheker, zorgorganisatie, zorgmedewerker. Om dat te stimuleren heeft het Platform medicatieveiligheid care (waar de LHV onderdeel van uitmaakt) in 2012 de handleiding ‘Veilige principes in de medicatieketen – verpleging, verzorging, thuiszorg’ ontwikkeld. In 2016 zijn er nieuwe inzichten, tips en voorbeelden uit de praktijk opgehaald en extra informatiematerialen ontwikkeld.

Veilige principes – waar gaat dat over?

De Veilige principes gaan over wat ‘in principe’ veilig is in de medicatieketen in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg. Ze geven daarmee richting aan het handelen. Het is aan de professional om op basis van professionele kennis en vaardigheden, en met behulp van praktische wijsheid, af te wegen: wat zijn in deze specifieke situatie op dit moment voor deze cliënt de risico’s, en hoe kan ik het veiliger maken door die te verminderen of weg te nemen? Ofwel: hoe kan ik hier mijn professionele verantwoordelijkheid nemen?

Iedere professional heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid. De taken en verantwoordelijkheden van de ketenpartners (cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker) grijpen in elkaar – daarin zijn de ketenpartners van elkaar afhankelijk. In de handleiding Veilige principes staan deze taken en verantwoordelijkheden voor elke per betrokken partij (cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerkers) beschreven.

Vernieuwde en extra informatiematerialen

Om ervaringen en werkwijzen uit de praktijk op te halen die breed kunnen worden gedeeld heeft het Platform medicatieveiligheid care in 2015/2016 het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ uitgevoerd. Met zeven lokale organisaties/samenwerkingsverbanden is gewerkt aan verdere toepassing van de Veilige principes in de praktijk. Ook heeft het project een aantal hulpmiddelen opgeleverd, bijvoorbeeld informatiekaarten en animatiefilmpjes.

Het project “Veilige principes verder in praktijk” is mogelijk gemaakt door ZonMw, programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, en is vanuit het Platform medicatieveiligheid care uitgevoerd door ActiZ, KNMP, NVZA, V&VN, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG en Patiëntenfederatie Nederland.

Alle informatie

De volgende downloads zijn beschikbaar, voor uzelf en om te delen met uw patiënten: