Voor een gezonde huisartsenzorg

Feiten en cijfers huisartsenzorg

 
 
Benieuwd hoeveel huisartsen er zijn in Nederland? Of wat huisartsen declareren? Via deze pagina krijgt u inzicht in de feiten en cijfers van de huisartsenzorg.
Informatie over huisartsenzorg Informatie over ontwikkelingen in de huisartsenzorg

Huisartsenzorg

Hoeveel huisartsen zijn er in Nederland? Hoeveel huisartsen hebben een praktijkondersteuner? Welke mensen gaan het meest naar de huisarts? Bekijk de antwoorden op deze en andere vragen.

Ontwikkelingen huisartsenzorg

Hoe ziet de ontwikkeling van het aantal patiënten in de huisartsenzorg eruit van 2010 tot en met 2014? Wat wordt er gedeclareerd binnen de huisartsenzorg? Zijn hierbij regionale verschillen te ontdekken? Bekijk de antwoorden op deze en andere vragen.

Groei werkgelegenheid huisartsenzorg

Terwijl de werkgelegenheid in de sector Zorg en Welzijn als geheel krimpt, groeit die in de huisartsenzorg en gezondheidscentra. Dit blijkt uit de Actuele arbeidsmarktontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn van juli 2016.

Meer cijfers over de huisartsenzorg

In de onderstaande tabel vindt u een aantal kerncijfers over de huisartsenzorg. Deze cijfers zijn gebaseerd op publicaties van het NIVEL, de Nederlandse Zorgautoriteit en Stichting Inschrijving op Naam en op de Rijksbegroting.

 

2006ActueelBron 
Aantal huisartsenpraktijken 4469 5068 NIVEL (2014)
Aantal huisartsen 8612 8812 NIVEL (2014)
Man-vrouw verhouding onder huisartsen 66/34 48/52 NIVEL (2016)
Aantal FTE personeel per praktijk (gemiddeld)
  • assistent
  • POH-S
  • Overig personeel

 

  • 1,16
  • 0,19
  • 0,22

 

  • 1,18
  • 0,26
  • 0,28
NZa (2010)
Patiënten per normpraktijk
2350 2168 NZa (2016)
Aantal consulten per jaar 8296 8882 NZa (2016)
Budget voor zorg in Nederland  € 47,6 mld. € 72,9 mld. Rijksbegroting (2016)
Budget voor huisartsenzorg € 1766,6 mln. € 2762 mln. Rijksbegroting (2016)
% van totaal zorgbudget 3,3% 3,8% Rijksbegroting (2016)
% zorg die de huisarts in de eigen praktijk afhandelt 95% 94%
% Nederlanders dat staat ingeschreven bij een huisarts 99,9997% Database ION (2016)