Voor en door huisartsen
 

Feiten en cijfers huisartsenzorg

 
 
Benieuwd hoeveel huisartsen er zijn in Nederland? Of wat huisartsen declareren? Via deze pagina krijgt u inzicht in de feiten en cijfers van de huisartsenzorg.
Informatie over huisartsenzorg Informatie over ontwikkelingen in de huisartsenzorg

Huisartsenzorg

Hoeveel huisartsen zijn er in Nederland? Hoeveel huisartsen hebben een praktijkondersteuner? En welke middelen worden het meest voorgeschreven? Bekijk de antwoorden op deze en andere vragen.

Ontwikkelingen huisartsenzorg

Hoe ziet de ontwikkeling van het aantal patiënten in de huisartsenzorg eruit? Stijgen of dalen de kosten voor de huisartsenzorg? Zijn er hiervoor verschillen tussen regio’s in Nederland? Bekijk de antwoorden op deze en andere vragen.

Groei werkgelegenheid huisartsenzorg

Terwijl de werkgelegenheid in de sector Zorg en Welzijn als geheel krimpt, groeit die in de huisartsenzorg en gezondheidscentra. Dit blijkt uit de Actuele arbeidsmarktontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn van juli 2016.

Huisartsenzorg in internationaal perspectief

Ten opzichte van andere landen scoort Nederland zeer hoog op huisarts-patiënt communicatie. 71% van de respondenten geeft aan dat de huisarts hem altijd betrekt bij het nemen van belangrijke beslissingen over zorg en behandeling. Meer internationale vergelijkingen in de International Health Policy Survey 2016 

Meer cijfers over de huisartsenzorg

In de onderstaande tabel vindt u een aantal kerncijfers over de huisartsenzorg. Deze cijfers zijn gebaseerd op publicaties van het NIVEL, de Nederlandse Zorgautoriteit en Stichting Inschrijving op Naam en op de Rijksbegroting.

 

 

2006ActueelBron 
Aantal huisartsenpraktijken 4469 5028 NIVEL (2016)
Aantal huisartsen 8612 11.834 NIVEL (2016)
Man-vrouw verhouding onder huisartsen 66/34 49/51 NIVEL (2016)

Aantal FTE personeel per normpraktijk (gemiddeld)

  • assistent
  • POH-S

 

1,16
0,19

 

1,23
0,41

NZa (2018)
Patiënten per normpraktijk
2350 2095 NZa (2018)
Aantal consulteenheden per jaar per normpraktijk 8296 8966 NZa (2018)
Budget voor zorg in Nederland  € 47,6 mld. € 77,8 mld. Rijksbegroting (2018)
Budget voor huisartsenzorg € 1766,6 mln. € 2999 mln. Rijksbegroting (2018)
% van totaal zorgbudget 3,3% 3,9% Rijksbegroting (2018)