Feiten en cijfers huisartsenzorg

 
Via deze pagina krijgt u inzicht in de feiten en cijfers van de huisartsenzorg.
Informatie over huisartsenzorg Informatie over ontwikkelingen in de huisartsenzorg

De huisarts in de praktijk

Hoeveel huisartsen zijn er in Nederland? Bekijk de actuele cijfers.

Hoeveel huisartsen hebben een praktijkondersteuner? En welke geneesmiddelen worden het vaakst voorgeschreven? Bekijk de antwoorden op deze en andere vragen hier.

Voor de meeste gezondheidsproblemen is de huisartsenpraktijk nog altijd de eerste plek waar men aanklopt voor professionele hulp. Meer.

De arbeidsmarkt voor huisartsenpraktijken is voortdurend in beweging. De ontwikkelingen in kaart gebracht. Ook zijn er factsheets met de cijfers per regio.

De huisartsenzorg

Huisartsenzorg in internationaal perspectief: ten opzichte van andere landen scoort Nederland zeer hoog op huisarts-patiënt communicatie. 71% van de respondenten geeft aan dat de huisarts hem of haar altijd betrekt bij het nemen van belangrijke beslissingen over zorg en behandeling. Bekijk meer internationale vergelijkingen.

Hoe ziet de ontwikkeling van het aantal patiënten in de huisartsenzorg eruit? Stijgen of dalen de kosten voor de huisartsenzorg? Antwoorden op deze en andere vragen.

Kerncijfers

In de onderstaande tabel vindt u een aantal kerncijfers over de huisartsenzorg. Deze cijfers zijn gebaseerd op publicaties van het NIVEL, de Nederlandse ZorgautoriteitStichting Inschrijving op Naam en op de Rijksbegroting.

2006ActueelBron 
Aantal huisartsenpraktijken 4469 5020 NIVEL (2017)
Aantal huisartsen
8612 12.766 NIVEL (2019)
Man-vrouw verhouding onder huisartsen 66/34 42/58 NIVEL (2019)

Aantal FTE personeel per normpraktijk (gemiddeld)

  • assistent
  • POH-S

 

1,16
0,19

 

1,23
0,41

NZa (2018)
Patiënten per normpraktijk 2350 2095 NZa (2018)
Aantal consulteenheden per jaar per normpraktijk 8296 8966 NZa (2018)
Budget voor zorg in Nederland  € 47,6 mld. € 88,2 mld. Rijksbegroting (2020)
Budget voor huisartsenzorg € 1766,6 mln. € 3248,9 mln. Rijksbegroting (2020)
Multidisciplinaire zorg door huisartsen € 667,8 mln.
% van totaal zorgbudget 3,3% 4,4% Rijksbegroting (2020)

Alle bronnen