WGBO - Wet Geneeskundige Behandelings-overeenkomst

 
Een goede behandelrelatie tussen patiënt en hulpverlener legt de basis voor de best mogelijke behandeling van de patiënt. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is het juridisch kader voor deze relatie. Hierin staat welke rechten en plichten patienten en zorgverleners hebben als het gaat om een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Meer informatie

Aanvullende informatie over de WGBO vindt u op de KNMG-website.