Richtlijnen

 
De afgelopen jaren hebben huisartsen veel geïnvesteerd in de verbetering van hun bereikbaarheid en beschikbaarheid. En met succes. Huisartsen willen de service richting hun patiënten zo optimaal mogelijk maken. Dat vroeg om een vernieuwing van de richtlijnen.

De bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsenzorg is al jaren een belangrijk thema. In 2008 heeft dit geleid tot de ontwikkeling van de richtlijnen voor de Bereikbaarheid en Beschikbaarheid (B&B) van de voorziening huisartsenzorg. Nu, vijf jaar later, is duidelijk dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid sterk zijn verbeterd. Daarom heeft de LHV-werkgroep Bereikbaarheid en Beschikbaarheid besloten om de richtlijnen uit 2008 te actualiseren. Deze richtlijnen zijn op 10 december 2013 goedgekeurd door de Ledenraad van de LHV.

De richtlijnen

De vernieuwde richtlijnen voor bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn:

  1. De voorziening huisartsenzorg is minimaal 6 uur per dag telefonisch bereikbaar voor patiënten.
  2. Tijdens de in richtlijn 1 genoemde uren wordt de patiënt altijd door een medisch deskundig persoon te woord gestaan, zodat triage kan plaatsvinden.
  3. In geval van spoed moet een patiënt binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon krijgen. De spoedlijn moet hiertoe gescheiden zijn van de praktijklijn en van de intercollegiale lijn.
  4. Elke voorziening huisartsenzorg moet gelegenheid geven tot snelle consultatie.
  5. Nadat een melding van een spoedgeval ontvangen is, spant de huisarts zich in om onder normale omstandigheden binnen een kwartier aanwezig te zijn bij de hulpvrager dan wel spant de voorziening huisartsenzorg zich in voor een adequate overname door een andere zorgverlener/instantie.
  6. Over de organisatie van de praktijk, alsmede over de bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens en buiten praktijkuren, behoort de patiënt voldoende en duidelijk geïnformeerd te worden.
  7. De voorziening huisartsenzorg regelt de telefonische en/of digitale bereikbaarheid voor overleg met collega's, ziekenhuizen en andere zorgverleners.

Toelichting op de 1e richtlijn: de beroepsgroep vindt het in het kader van verantwoorde zorgverlening belangrijk dat de huisartsenvoorziening volledig telefonisch bereikbaar is tijdens kantooruren (excl. pauze). Met het oog op de haalbaarheid voor solistische huisartsen wordt in de richtlijn een minimale bereikbaarheid van 6 uur aangehouden.

Een veel besproken punt is de norm van twee minuten voor niet-spoedeisende oproepen (bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak). Deze norm is niet opgenomen in de geactualiseerde richtlijnen. De LHV is van mening dat deze norm niet haalbaar is. In de komende jaren willen we hier onderzoek naar doen om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de twee-minuten-norm. De uitkomsten van dit onderzoek zullen dienen als input voor de discussie over een eventuele nieuwe richtlijn.

» Download de Richtlijn bereikbaarheid en beschikbaarheid (pdf)