Spring naar content

3 grote lijnen in het Actieplan ANW

De noodzaak om nú het verschil te maken voor een toekomstbestendige ANW is hoog. Met dit actieplan en de toelichting wordt recht gedaan aan de urgentie en nemen we de verantwoordelijkheid voor de 24/7 uurszorg. De continuïteit van de zorg, dat is wat nu op het spel staat en waarvoor wij als huisartsen in actie komen.

Het actieplan zet koers langs 3 actielijnen die sterk afhankelijk zijn van elkaar en alleen gezamenlijk voor het gewenste resultaat zorgen.

Bekijk op deze pagina wat de aanpassingen per onderwerp zijn. Of downloadt het volledige actieplan.

Bovenstaand het actieplan en de leidraad die gemaakt is met de zorgverzekeraars voor de uitvoering van het huisartsen actieplan. Verder het implementatieplan dat je HDS gaat invullen en uitvoeren om het actieplan uit te voeren. Tot slot een aantal modelovereenkomsten waarvan je een variant van je huisartsenpost ontvangt om te tekenen zodat je op de post aan de slag kunt.

1. Organisatie van de ANW-zorg

Door de ANW-zorg anders te organiseren verminderen we de druk op alle huisartsen en in het bijzonder op de praktijkhouders.

2. Huisartsenspoedzorg in de nacht

De ANW-diensten leggen een enorme druk op de huisarts, zowel privé, als tijdens de inzet overdag. Het streven is om deze diensten te beperken tot waarvoor die zijn, namelijk spoedeisende huisartsenzorg. Ook kijken we naar waar de zorg dan effectief en efficiënt verleend kan worden. Bekijk ook de publiekscampagne ‘Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg’.

3. De stip aan de horizon

De bij punt 1 en punt 2 beschreven acties zijn een tijdelijke oplossing en noodzakelijke stappen om te zorgen voor een goede uitgangspositie voor de toekomst. De toekomst voor de spoedzorg is meer samenwerking waardoor de huisarts ingezet kan worden op zijn kernkwaliteiten, maar waar vooral ook overige zorgverleners aanwezig zijn om te doen waar zij goed in zijn. We zitten als huisartsenorganisaties bij VWS aan tafel bij de bespreking van de plannen rond de acute zorg.

Op dit moment zetten we gezamenlijk in op Zorg coördinatie. Zorgcoördinatie gaat over domeinoverstijgende samenwerking zodat iemand met een acute of complexe zorgvraag de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste zorgverlener op het juiste moment ontvangt en dat schaarse capaciteit hierbij effectief en efficiënt wordt ingezet. In april 2023 is het Advies landelijke inrichting zorgcoördinatie verschenen. 

Voor die domeinoverstijgende coördinatie van de complexe en onjuist geadresseerde zorgvragen is er een samenwerkingsverband met alle aanbieders nodig. Dat werkte het beste, vinden wij, als je dat doet in een (sub)regio die qua schaalgrootte past bij de bestaande regionale context. We pleiten dus voor een zorgcoördinatievoorziening (ZCV) die de coördinatie op zich neemt, in plaats van een zorgcoördinatiecentrum (ZCC) die de triage volledig overneemt voor de hele acute zorg, zoals de minister voorstelt in zijn brief aan de Tweede Kamer . Zet daar nu op in en verzwaar de monodisciplinaire zorg niet onnodig; hou die zorg in de regio dicht bij de zorgaanbieder en de patiënt.

Veelgestelde vragen actieplan ANW

Wat zijn eigenlijk de voordelen van het actieplan ANW voor mij? En welk uurtarief geldt in weekenden of tijdens feestdagen voor mijn ANW-diensten? Op deze pagina geven we antwoord op alle vragen die wij over het actieplan ANW ontvangen.
Naar de veelgestelde vragen

Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg!

Dat is de slogan van de publiekscampagne om mensen te informeren wanneer ze welke acute zorg moeten raadplegen. En wanneer andere zorg beter past. Dit draagt bij aan het verlichten van de druk op de acute zorg en sluit zo aan op het ANW-actieplan van de huisartsen en huisartsenspoedposten. Op deze pagina staan alle materialen die je in jouw praktijk of op jouw praktijkwebsite kunt gebruiken.

Over het ANW-actieplan

Anders verdelen

90% huisartsen wil andere verantwoordelijkheid voor de invulling van de ANW-uren.

Voor alle huisartsen

Meerderheid huisartsen heeft een voorkeur voor verantwoordelijkheid bij alle huisartsen.

Integrale spoedpost

Bij waarnemers ligt de voorkeur meer bij de invulling door een integrale spoedpost.

Blijft de verantwoordelijkheid voor de invulling van de ANW-diensten bij huisartsen,
dan is een grote meerderheid voor een verdeling van deze diensten over alle huisartsen.


Lees meer in het LHV-artikel ANW-actieplan zet iedereen in actiestand en InEen-artikel Commitment van álle huisartsen essentieel

Wanneer met spoed naar de HAP?

Op de website www.eerstehulpbijoverbelastinghap.nl staan animaties om mensen aan het denken te zetten wanneer ze wel of niet met spoed de huisartsenpost moeten bellen. En vooral ook een oplossing te bieden bij twijfel met de app moetiknaardedokter.nl  

Er zijn 4 animaties, ook geschikt voor wachtkamerschermen in posten en praktijken.