Spring naar content

Verbetering bekostiging huisartsenzorg: wat ligt er op tafel?

April 2023

De NZa werkt aan drie projecten over de bekostiging van de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Waar gaan ze precies over, hoe is de LHV erbij betrokken en wat betekent dit voor huisartsen? De Dokter zet het voor je op een rij.

Uit De Dokter april 2023

Met daarin een artikel over doorontwikkeling bekostigingssysteem, Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) en binnenkijken bij Gezondheidscentrum De Brigade in Bolsward.

Bekijk ook

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

De afgelopen 2 weken hebben we jullie (collega’s) op meerdere overleggen ontmoet en flink van gedachten kunnen wisselen over actuele

In de landelijke ledenvergadering van 30 mei heeft het ambassadeursteam steun uitgesproken voor het LHV Hoofdbestuur om de structurele bekostiging