Spring naar content

5 vragen over verzuim voorkomen

December 2022

Verzuim voorkomen is beter dan genezen. Maar hoe doe je dat? Welke signalen wijzen erop dat een medewerker mogelijk uitvalt? En hoe ga je het gesprek aan over verzuim?

1. Kan ik eerder merken dat een medewerker mogelijk gaat uitvallen? Vaak valt iemand niet zomaar uit. Zorg ervoor dat je weet hoe het met je medewerkers gaat. Let op vroegtijdige signalen dat er iets aan de hand kan zijn: maakt een medewerker een vermoeide indruk, is hij of zij prikkelbaar, snel het overzicht kwijt of heeft hij moeite met concentreren? Deze signalen geven aanleiding om een gesprek aan te gaan. Dat hoeft geen formeel gesprek te zijn. ‘Hoe gaat het eigenlijk met je?’, kan
al een goede opening zijn voor een gesprek.

2. Hoe begin ik het gesprek? Wacht niet tot het jaargesprek, maar ga op tijd het gesprek aan als je een probleem signaleert. Zo weet je waar je aan toe bent en vergroot je de kans dat je samen met je medewerker een oplossing vindt die voor beide partijen werkt. Neem de tijd voor dit gesprek. Probeer daarbij een balans te vinden tussen het welzijn van de medewerker en het draaiende houden van de praktijk. Een goed gesprek is een mix tussen de zakelijke kant en belevingsvragen. De SSFH heeft twee gesprekskaarten met vragen waar je uit kunt putten. Je hoeft niet de hele lijst af te werken, maar het kan houvast geven.

3. De arbodienst heeft een open spreekuur. Wat houdt dat in? De arbodienst biedt een preventief spreekuur aan. Medewerkers kunnen dit open spreekuur van de bedrijfsarts bezoeken, nog voordat zij mogelijk uitvallen. Ze kunnen op eigen initiatief op dit spreekuur terecht, met gezondheidsvragen die mogelijk gevolgen hebben voor de werksituatie. In de Arbowet staat dat je jouw medewerker moet informeren over deze mogelijkheid. Sommige arbodiensten bieden hier een voorbeeldtekst voor aan. Gebruik bijvoorbeeld de voorbeeldtekst van ArboNed.

4. Zijn er meer manieren om verzuim te voorkomen? Zorg in de eerste plaats voor een goede en veilige werkplek voor je medewerkers. Spreek je waardering uit en neem de tijd en aandacht voor elkaar. Jij kunt zelf bijdragen aan een open cultuur waarin iedereen zich durft uit te spreken. Houd oog voor elkaar, communiceer duidelijk en pik signalen tijdig op, als je merkt dat er iets speelt. Valt een medewerker uit, kijk dan eerst naar tijdelijke oplossingen om langdurig verzuim te voorkomen, zoals tijdelijk minder uren werken, hybride werken of de werkuren anders verdelen over de dag of de week.

5. Kan ik als werkgever zelf ook advies inwinnen bij de arbodienst? Ja, als werkgever kun je ondersteuning vragen. Jouw contactpersoon bij de arbodienst kijkt samen met je naar de situatie in jouw praktijk en een passend verzuimbeleid. Soms worstelt een werknemer met een probleem waar hij liever niet voor uitkomt, maar dat wel voor een beperking in het functioneren zorgt. Denk aan mantelzorg, een onbalans tussen werk en privéleven of financiële zorgen. De bedrijfsarts kan je adviseren over preventieve maatregelen.

Meer weten?

Met het stijgende ziekteverzuim, lange wachtlijsten en een tekort aan personeel in huisartsenpraktijken, is het nóg belangrijker om ziekteverzuim te voorkomen. Daarom bieden wij in samenwerking met Nationale-Nederlanden, HCS en Zorg van de Zaak preventietrainingen aan voor werknemers in huisartsenpraktijken.

Bekijk ook

Heb je medewerkers in je praktijk die opleidingsactiviteiten gaan doen vanaf 19 augustus 2024 of later? Dan kun je als

Op donderdag 7 maart is het de Dag van de Doktersassistent. In Nederland werken zo’n 35.000 doktersassistenten, waarvan de meeste

De huidige Cao Hidha loopt tot en met april 2024. Inmiddels zijn de onderhandelingen gestart over één cao voor huisartsen