Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-tips Preventie van ziekteverzuim

Verzuim voorkomen is beter dan genezen. Maar hoe doe je dat? En welke signalen kunnen wijzen op mogelijke uitval van een medewerker? In de LHV-handreiking Preventie van ziekteverzuim lees je praktische tips om (onnodig) verzuim te voorkomen.

Als werkgever heb je meerdere mogelijkheden om aan de ‘voorkant’ verzuim te voorkomen. Onder meer door het opstellen van een verzuimprotocol en het aanstellen van een preventiemedewerker. Daarnaast kun je bijvoorbeeld met een actief personeelsbeleid de kans op uitval verkleinen. Investeer in de opleiding van medewerkers of koppel een oudere medewerker aan een jongere collega. Zodat ze elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.

Een aantal tips uit deze handreiking

  • Let op signalen van ziekteverzuim
  • Geef aandacht aan werkstress
  • Registreer en analyseer ziekteverzuim
  • Houd je risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) actueel

Met het stijgende ziekteverzuim, lange wachtlijsten en een tekort aan personeel in huisartsenpraktijken, is het nóg belangrijker om ziekteverzuim te voorkomen. Daarom bieden wij in samenwerking met Nationale-Nederlanden, HCS en Zorg van de Zaak preventietrainingen aan voor werknemers in huisartsenpraktijken.

Bekijk meer

Hoe ga je het gesprek aan over verzuim? En welke signalen wijzen erop dat een medewerker mogelijk uitvalt? Lees vijf vragen en antwoorden over verzuim voorkomen.