Spring naar content

Nieuwe initiatieven in de huisartsenzorg: bedreiging of kans

November 2021

Het huisartsentekort jaagt overal in het land nieuwe initiatieven aan. Initiatieven afkomstig van partijen die vinden dat de huisartsenzorg beter kan: efficiënter, innovatiever en vooral digitaler. Zijn de nieuwkomers een bedreiging of kans voor de huisartsenzorg?

Download pdf om het volledige artikel te lezen

Afwegingsinstrument

Wat kunt u afwegen als u te maken krijgt met een nieuwe toetreder? Het LHV-afwegingsinstrument Nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg helpt u een weloverwogen keuze te maken.

Uit De Dokter november 2021

Met daarin binnenkijken bij een moderne praktijk in Dongen, datalek in de huisartsenpraktijk, een groenere huisartsenpraktijk en nog veel meer.

Bekijk ook

Het aanstaande Kabinet Rutte IV heeft op 15 december een nieuw regeerakkoord gepresenteerd. Hierin wordt aangekondigd dat de rol van de huisarts wordt versterkt en dat huisartsen voldoende tijd en capaciteit krijgen. Huisartsenorganisaties LHV, NHG en InEen zijn blij dat het nieuwe kabinet die belangrijke rol van de huisarts wil versterken.

Een jaar geleden is adviesbureau Rebel in opdracht van de LHV en het ministerie van VWS gestart met regionale ondersteuning op maat voor regio’s die te kampen hebben met huisartsentekorten. We zijn halverwege het traject en 9 regio’s ontvangen inmiddels ondersteuning in de aanpak van deze problematiek.

Op initiatief van D66 komen er 20 extra opleidingsplekken voor huisartsen bij. Het voorstel wordt gesteund door de andere regeringspartijen. Dit is een van de uitkomsten van het begrotingsdebat Volksgezondheid in de Tweede Kamer van vorige week. De LHV had bij de politiek gepleit voor extra plekken en is blij met dit resultaat.