Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-afwegingsinstrument Nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg

Met de komst van nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg ontstaan steeds meer nieuwe concepten. Welke afwegingen kun je maken als je te maken krijgt met een nieuwe toetreder? En hoe beslis je om wel of niet een samenwerking aan te gaan? Dit afwegingsinstrument helpt je een weloverwogen keuze te maken.

Hoe het werkt:

  • Je beantwoordt verschillende stellingen om een mening te vormen over een aanbieder
  • De stellingen zijn afgestemd op jouw persoonlijke situatie
  • Toetsing is op basis van de kernwaarden van de huisartsenzorg, kerntaken van de huisarts en jouw eigen voorkeuren

Afwegingsinstrument

Als huisarts wil je misschien je eigen mening vormen over een nieuwe aanbieder en besluiten of je met hen (in uw regio) wilt samenwerken of juist niet. Maar op welke basis doe je dat zorgvuldig? Daarvoor zijn de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg van belang, maar ook je eigen voorkeuren, ambities en visie op de huisartsenzorg.

Met dit afwegingsinstrument loodsen we jou op een gemakkelijke manier door deze vraagstukken heen, zodat je op het eind de balans voor jezelf kunt opmaken: is dit een initiatief waar je je in kunt vinden of voldoet dit niet aan de waarden van de huisartsenzorg en van jouzelf?

We hanteren bij dit instrument een brede definitie van aanbieders, zodat je het in veel situaties kunt toepassen. Of het nu om een commerciële grootschalige aanbieder van huisartsenzorg gaat of een kleinschalig niet-commercieel initiatief of iets daar tussenin.

Toetsing

Het afwegingskader is opgebouwd uit 3 onderdelen waaraan getoetst wordt:

  1. Kernwaarden van de huisartsenzorg
  2. Kerntaken van de huisarts
  3. Eigen voorkeuren en ambities

Bij de kernwaarden – en kerntaken van de huisarts is het belangrijk om overal een vinkje ( √ ) te kunnen zetten. Scoort het initiatief ergens niet positief ten aanzien van de kernwaarden en kerntaken, dan is dit een signaal om het initiatief negatief te beoordelen. Uiteraard kan het ook aanleiding zijn om het gesprek aan te gaan met het initiatief over hoe discrepanties op te lossen.

Jouw persoonlijke voorkeuren en ambities betreffen een eigen afweging. Wij prikkelen je met vragen, maar het is aan jou om zelf te beoordelen op welk punt je wel of niet een eventuele samenwerking voortzet en hoeveel waarde je aan de uitkomst hecht.

Contact

Heb je vragen over het afwegingskader, of wil je van gedachten wisselen over samenwerkingswensen? Neem contact met ons op:

  • 085 – 04 80 000
  • lhv@lhv.nl

Standpunt LHV commerciële ketens

De huisartsenzorg staat onder grote druk. Nieuwe toetreders kunnen een onderdeel zijn van de oplossing. Maar alleen als hun werkwijze en organisatie volledig aansluiten op de kernwaarden van de huisartsenzorg. Dat betekent dat de patiënt moet kunnen rekenen op een vast huisartsenteam dat dagelijks bereikbaar of beschikbaar is (of waarneming heeft geregeld). De vaste arts-patiënt-relatie is de basis van de zorg in Nederland. Om te zorgen dat er ook in de toekomst elke Nederlander een eigen huisarts heeft, is het daarom belangrijk om een aantal zaken goed te regelen, zoals Meer tijd voor de patiënt, ANW-zorg en huisvesting.