Spring naar content

Bewaak je grenzen: jeugdzorg is geen huisartsenzorg

Oktober 2021

De problemen in de jeugdzorg zijn sinds de decentralisatie eerder groter dan kleiner geworden. Veel huisartsen in het land doen wat ze kunnen om kinderen te helpen, en soms zelfs meer dan dat. Maar er is een grens tussen jeugdzorg en huisartsenzorg. LHV-bestuurslid Guus Jaspar vindt het tijd om die grens beter te bewaken.

Download pdf om het volledige artikel te lezen

Uit De Dokter oktober 2021

Met daarin binnenkijken bij een moderne praktijk tussen kerk en kroeg, een artikel over de Wtza en alles over Move-IT, hoe de vernieuwing van de LHV vorm krijgt.

Cover De Dokter oktober 2021

Bekijk ook

Op dinsdag 22 juni was er een debat in de Tweede Kamer over het jeugdbeleid, huiselijk geweld en kindermishandeling. Een groot deel van het debat ging over de wachtlijsten en tekorten in de jeugdhulp. Als huisartsen hadden we vooraf onze zorgen gedeeld met de Kamerleden.

Vraagt u zich weleens af of een bepaald verzoek wel of niet op uw bord hoort? Of u wel of niet met een zorgvraag aan de slag moet gaan? De nieuwe LHV Aanbodwijzer helpt u met een praktisch online stroomschema keuzes te maken.

In de afgelopen jaren is er het nodige veranderd in het zorglandschap voor jongeren met psychische klachten. Huisartsen bemerken de gevolgen daarvan dagelijks in de praktijk, zoals de lange wachtlijsten waarop hun patiënten komen te staan na verwijzing. De LHV wil huisartsen helpen in wat hun rol is binnen de zorg voor jongeren, door een actualisering van het Aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische klachten.