Spring naar content

Personeelstekort vraagt meerdere oplossingen

Oktober 2021

Steeds meer huisartsen zitten te springen om assistenten, en huisartsenposten om triagisten. Het probleem wordt nijpender, ziet LHV-bestuurder en huisarts Aard Verdaasdonk. De LHV draait aan meerdere (bestuurlijke) knoppen om het tij te keren en ziet ondertussen creatieve oplossingen bij individuele huisartsen. ‘We móeten tijd nemen om op te leiden.’

Download pdf om het volledige artikel te lezen

Uit De Dokter oktober 2021

Met daarin binnenkijken bij een moderne praktijk tussen kerk en kroeg, een artikel over de Wtza en alles over Move-IT, hoe de vernieuwing van de LHV vorm krijgt.

Cover De Dokter oktober 2021

Bekijk ook

In de Miljoenennota die het kabinet heeft gepresenteerd op Prinsjesdag schetst het ministerie van VWS de plannen voor de zorg.

Veel ondernemers kampen momenteel met problematische schulden, de Kamer van Koophandel schat het aantal op ruim 260.000. De kans is

In de afgelopen dagen hebben wij opnieuw intensief overleg gevoerd, dit keer over de concrete invulling van de voorwaarden voor