Spring naar content

Huisartsen kunnen tekort aan AVG-artsen niet oplossen

November 2019

De medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staat onder druk door een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s). Voor thuiswonende patiënten zijn er poliklinieken. Maar voor bewoners van instellingen en kleinschalige woonvormen zijn de randvoorwaarden voor goede medische zorg vaak niet op orde. Dat probleem kunnen de huisartsen niet oplossen.

Uit De Dokter november 2019

Met daarin regionaal opleiden: een van de middelen tegen huisartsentekort, een artikel over huisartsen kunnen tekort aan AVG-artsen niet oplossen en over efficiënt vergaderen blijft werk in uitvoering.

Bekijk ook

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging