Spring naar content

Ook interessant uit eerdere nummers

2010 – 2018

In dit nummer

  • De toekomst van de ANW-zorg
  • Uitbreiding LHV-mentorschapsproject
  • De LHV in beweging
  • (Huisartsen)zorg in Covid-tijd

Artikelen uit deze nummers

Assistentes opleiden is onze collectieve verplichting Juni 2019 De vicieuze cirkel blijft al jarenlang lastig te doorbreken: door het tekort

De nieuwe tariefbeschikking van de NZa voor 2019 heeft een grote ergernis, zo niet onrechtvaardigheid, opgelost. Dankzij de verbeterde postcodelijst

Jarenlang was hij onderwerp van discussie: de postcodelijst waarmee de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke wijken als achterstandswijken worden gekenmerkt.

Voor artsen is euthanasie de laatste uitweg. Geen gewone medische handeling, maar een strafbaar feit als niet aan de zorgvuldigheidseisen

Als huisarts kunt u signalen krijgen over een collega die niet goed zou functioneren, of daar zelf iets van zien.

Een wet die het beëindigen van een ‘voltooid’ leven mogelijk maakt, stuit op praktische en principiële bezwaren, schrijft artsenfederatie KNMG

Verbale of fysieke agressiviteit; er is vrijwel geen huisarts, praktijkondersteuner of assistente die het níet heeftmeegemaakt. In hoeverre is agressie

Sinds jaar en dag is iedere huisarts die euthanasie uitvoert, verplicht een andere onafhankelijke arts te raadplegen. SCEN-artsen zijn speciaal

Als u een normpraktijk van 2168 patiënten hebt, kan het zijn dat u zo’n vijf laaggeletterden per dag in uw

Goede samenwerking met de wijkverpleging bij de begeleiding van een terminale patiënt is niet meer vanzelfsprekend. Thuiszorg is steeds meer

Liefde voor het platteland en plezier in ondernemen. Apotheekhoudende huisartsen hebben eigenlijk twee banen. Dat vinden ze er juist leuk

Huisartsen die een beroep doen op hun arbeidsongeschiktheidsvereniging doen dit één op de vijf gevallen op basis van psychische klachten.