Spring naar content

Ook interessant uit eerdere nummers van De Dokter

2012 – 2019

Een collega functioneert niet: wat staat je dan te doen? De LHV heeft hiervoor een modelprotocol ontwikkeld. Hierover (en over

In totaal 34 Huisartsen-Rampenopvangplannen vastgesteld Juni 2012 ‘ Bij een flitsramp heeft een huisarts niets te zoeken’ Een uitbraak van

Huisartsen die een beroep doen op hun arbeidsongeschiktheidsvereniging doen dit één op de vijf gevallen op basis van psychische klachten.

Bijna een kwart van de patiënten in een normpraktijk is in 2025 ouder dan 65 jaar. Iets minder dan de

Liefde voor het platteland en plezier in ondernemen. Apotheekhoudende huisartsen hebben eigenlijk twee banen. Dat vinden ze er juist leuk

‘Met zo’n verzoek wil je super zorgvuldig zijn’ – Huisartsen over wat euthanasie met hen doet Juli 2014 Slapeloze nachten,

‘Ik moet leren me er niet schuldig over te voelen’ September 2014 Door twee nare ervaringen werd euthanasie voor Merel

Zelfregie is een van de pijlers onder de gezondheidszorg nieuwe stijl. Maar lang niet elke patiënt heeft er voldoende vaardigheden

Euthanasie: ‘Jíj moet er uiteindelijk mee verder leven’ Februari 2015 Euthanasie is een waardevol onderdeel van het artsenvak, maar het

Goede samenwerking met de wijkverpleging bij de begeleiding van een terminale patiënt is niet meer vanzelfsprekend. Thuiszorg is steeds meer

Als u een normpraktijk van 2168 patiënten hebt, kan het zijn dat u zo’n vijf laaggeletterden per dag in uw

Sinds jaar en dag is iedere huisarts die euthanasie uitvoert, verplicht een andere onafhankelijke arts te raadplegen. SCEN-artsen zijn speciaal

Verbale of fysieke agressiviteit; er is vrijwel geen huisarts, praktijkondersteuner of assistente die het níet heeftmeegemaakt. In hoeverre is agressie

Hoe regel je de zorg voor kwetsbare ouderen die steeds meer tijd vergt? Wat doe je als bewoners van een

Nog nooit reageerden zoveel leden op een LHVledenpeiling als bij de peiling over ANW-zorg. Maar liefst 4000 huisartsen vulden de

De druk op de avond-, nacht- en weekenddiensten moet zo snel mogelijk van de ketel. Daarom werken de LHV, VPHuisartsen

Meer tijd voor de patiënt. De boodschap van de LHV vindt steeds meer gehoor, ook in de media. Maar als

Een wet die het beëindigen van een ‘voltooid’ leven mogelijk maakt, stuit op praktische en principiële bezwaren, schrijft artsenfederatie KNMG

Als huisarts kunt u signalen krijgen over een collega die niet goed zou functioneren, of daar zelf iets van zien.

De agenda van Lisette Romijn

Wie zorgen ervoor dat de belangen van huisartsen bij politici, beleidsmakers en verzekeraars worden behartigd? Welke medewerkers staan voor u

Voor het overdragen van een huisartsenpraktijk moet heel wat geregeld worden. Wat dat is, verschilt per situatie, maar in alle

Wie zorgen ervoor dat de belangen van huisartsen bij politici, beleidsmakers en verzekeraars worden behartigd? Welke medewerkers staan voor u

Twee derde van de huisartsen vindt de werkdruk te hoog. Dat blijkt uit onderzoek onder 1600 huisartsen. Volgens de huisartsen

Voor artsen is euthanasie de laatste uitweg. Geen gewone medische handeling, maar een strafbaar feit als niet aan de zorgvuldigheidseisen

Functioneringsgesprek voor een betere praktijk Juli 2018 U komt uit een functioneringsgesprek met een indrukwekkende to-do-lijst, uw medewerker met slechts

“Als je ’s ochtends op de praktijk komt, wil je de hele dag goed en snel digitaal ondersteund worden om

Het overgrote deel van de huisartsen ervaart de werkdruk als een probleem, want de kwaliteit van de zorg lijdt eronder.

De nieuwe tariefbeschikking van de NZa voor 2019 heeft een grote ergernis, zo niet onrechtvaardigheid, opgelost. Dankzij de verbeterde postcodelijst

Een praktijk from scratch opzetten biedt heel veel kansen, maar er zijn ook risico’s. Komen er wel genoeg patiënten? Hoe

Waar ligt de grens bij kleinschalige woonvormen? December 2018 LHV-leidraad en modelovereenkomst beschermt je als huisarts Je gunt het alle

Het huisartsentekort wordt steeds nijpender. Niet alleen aan de randen van het land maar ook elders zijn de gevolgen inmiddels

Staat u er bewust bij stil hoe u medewerkers gemotiveerd, gezond en betrokken houdt? Of gaat u er in de

De kern van de huisartsengeneeskunde is opnieuw scherp gesteld en afgebakend. Op 21 januari zijn de vernieuwde kernwaarden en kerntaken

Wat komt er dit jaar in de contracten met de zorgverzekeraars terug van het hoofdlijnenakkoord dat een halfjaar geleden is

Wie behartigen de belangen van huisartsen bij politici, beleidsmakers en verzekeraars? Welke medewerkers staan voor u klaar als u iets

Waarnemers en praktijkhouders krijgen te maken met nieuwe wetgeving omtrent zzp’ers. Jarenlang vast waarnemerschap voor meerdere dagen per week wordt

Assistentes opleiden is onze collectieve verplichting Juni 2019 De vicieuze cirkel blijft al jarenlang lastig te doorbreken: door het tekort

Nienke Kessels is huisarts en projectleider voor een landelijk initiatief voor weefseldonatie in de eerste lijn. Over dat laatste geeft