Spring naar content

Ook interessant uit eerdere nummers

2010 – 2018

In dit nummer

  • De toekomst van de ANW-zorg
  • Uitbreiding LHV-mentorschapsproject
  • De LHV in beweging
  • (Huisartsen)zorg in Covid-tijd

Artikelen uit deze nummers

Assistentes opleiden is onze collectieve verplichting Juni 2019 De vicieuze cirkel blijft al jarenlang lastig te doorbreken: door het tekort…

De nieuwe tariefbeschikking van de NZa voor 2019 heeft een grote ergernis, zo niet onrechtvaardigheid, opgelost. Dankzij de verbeterde postcodelijst geldt de opslagregeling voor achterstandswijken nu voor 1,5 miljoen patiënten, in plaats van 0,9 miljoen. Honderden huisartsen krijgen daarmee eindelijk erkenning voor hun extra inspanningen. Maar dat is niet het enige winstpunt dat de LHV heeft binnengehaald. Er zijn nóg vijf ergernissen opgelost.

Jarenlang was hij onderwerp van discussie: de postcodelijst waarmee de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke wijken als achterstandswijken worden gekenmerkt. Begin deze zomer paste de NZa de regels aan. VWS verhoogde het budget voor achterstandswijken fors. “We zijn er heel blij mee”, zegt senior LHV-beleidsmedewerker Ad Vermaas.

Voor artsen is euthanasie de laatste uitweg. Geen gewone medische handeling, maar een strafbaar feit als niet aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Voor patiënten, familie en samenleving lijkt euthanasie juist meer ‘gewoon’ te worden. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op huisartsen om actief een eind te maken aan iemands leven. Wat doen we met dit spanningsveld?

Als huisarts kunt u signalen krijgen over een collega die niet goed zou functioneren, of daar zelf iets van zien. Als u er binnen de hagro of de huisartsenvoorziening waar u werkt, niet samen uitkomt, kan de Commissie van Advies helpen. Vijf vragen over vermeend disfunctioneren.

Een wet die het beëindigen van een ‘voltooid’ leven mogelijk maakt, stuit op praktische en principiële bezwaren, schrijft artsenfederatie KNMG in een recent rapport. Huisartsen scharen zich achter dat standpunt. “Zo’n wet zou een heel raar grijs gebied creëren”, zegt gespecialiseerd huisarts Marianne Dees. LHV-bestuurder Carin Littooij: “Het voorstel doet geen recht aan de complexe werkelijkheid.”

Verbale of fysieke agressiviteit; er is vrijwel geen huisarts, praktijkondersteuner of assistente die het níet heeftmeegemaakt. In hoeverre is agressie te voorkomen en wat doe je als er toch een incident is? Betrokenen gevenhun visie.“Mensen willen zich welkom voelen bij dedokter, maar ze willen ook hun grenzen weten.”

Sinds jaar en dag is iedere huisarts die euthanasie uitvoert, verplicht een andere onafhankelijke arts te raadplegen. SCEN-artsen zijn speciaal opgeleid om deze taak te verrichten. Wat maakt iemand een goede SCEN-arts? En: wat maakt het werk zo bijzonder? ‘Het komt tegemoet aan mijn honger naar verdieping.’

Als u een normpraktijk van 2168 patiënten hebt, kan het zijn dat u zo’n vijf laaggeletterden per dag in uw spreekkamer heeft. Weet u wie het zijn? Kunt u zich voorstellen wat zij ervaren? En hoe gaat u met hen om in uw praktijk- en gespreksvoering?

Goede samenwerking met de wijkverpleging bij de begeleiding van een terminale patiënt is niet meer vanzelfsprekend. Thuiszorg is steeds meer versnipperd en een overdracht aan de huisartsenpost ontbreekt vaak. In PaTz-groepen werken huisartsen met wijkverpleegkundigen en consulenten samen aan de verbetering van palliatieve thuiszorg. ‘Door samen te anticiperen, kun je meer en voel je je veel meer bekwaam.’

Liefde voor het platteland en plezier in ondernemen. Apotheekhoudende huisartsen hebben eigenlijk twee banen. Dat vinden ze er juist leuk aan. Het voordeel is dat patiënten heel dicht bij huis een compleet zorgpakket krijgen. Daarom willen de apotheekhoudende huisartsen er vooral mee doorgaan. Een blik in de keuken van een echtpaar met een apotheekhoudende huisartsenpraktijk, midden op het Friese platteland.

Huisartsen die een beroep doen op hun arbeidsongeschiktheidsvereniging doen dit één op de vijf gevallen op basis van psychische klachten. Dat aantal is aanzienlijk hoger dan bij andere medische beroepen. Vroegtijdige ondersteuning van collega’s, kan veel ellende voorkomen: voor de patiënt, voor de huisarts zelf, maar ook voor collega’s. Maar hoe pak je zoiets aan?