Spring naar content

Ook interessant uit eerdere nummers

2010 – 2018

In dit nummer

  • De toekomst van de ANW-zorg
  • Uitbreiding LHV-mentorschapsproject
  • De LHV in beweging
  • (Huisartsen)zorg in Covid-tijd

Artikelen uit deze nummers

Zorg aan gedetineerden: een vak apart Mei 2011 Huisartsenzorg aan gedetineerden is bijzonder. De arts krijgt te maken met mensen…

Assistentes opleiden is onze collectieve verplichting Juni 2019 De vicieuze cirkel blijft al jarenlang lastig te doorbreken: door het tekort…

LHV-lobby levert resultaten op: Nog 5 ergernissen opgelost November 2018 De nieuwe tariefbeschikking van de NZa voor 2019 heeft een…

NZa verbetert criteria achterstandswijken, ministerie verhoogt budget aanzienlijk September 2018 Jarenlang was hij onderwerp van discussie: de postcodelijst waarmee de…

‘Er is meer mogelijk dan euthanasie’ Juni 2018 Voor artsen is euthanasie de laatste uitweg. Geen gewone medische handeling, maar…

Als huisarts kunt u signalen krijgen over een collega die niet goed zou functioneren, of daar zelf iets van zien. Als u er binnen de hagro of de huisartsenvoorziening waar u werkt, niet samen uitkomt, kan de Commissie van Advies helpen. Vijf vragen over vermeend disfunctioneren.

Wet op voltooid leven onwenselijk Juni 2017 Een wet die het beëindigen van een ‘voltooid’ leven mogelijk maakt, stuit op…

Wat maakt werk van SCEN-arts zo verrijkend? Oktober 2015 Sinds jaar en dag is iedere huisarts die euthanasie uitvoert, verplicht…

Bewust zijn van laaggeletterdheid in de huisartsenpraktijk September 2016 Als u een normpraktijk van 2168 patiënten hebt, kan het zijn…

Palliatieve thuiszorg: Samen anticiperen bij palliatieve zorg Februari 2016 Goede samenwerking met de wijkverpleging bij de begeleiding van een terminale…