Spring naar content

Huisartsentekort: diverse oorzaken vragen een brede aanpak

Februari 2019

Het huisartsentekort wordt steeds nijpender. Niet alleen aan de randen van het land maar ook elders zijn de gevolgen inmiddels voelbaar, blijkt uit onderzoek in opdracht van de LHV en het ministerie van VWS. Oorzaken en mogelijke oplossingen verschillen per regio, benadrukt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. Een ‘meersporenbeleid’ is daarom nodig. Twee huisartsen vertellen hoe zij het tekort te lijf gaan.

Uit De Dokter februari 2019

Met daarin contractering voor 2019: teleurstellend met een paar lichtpuntjes, een artikel over juiste zorg op juiste plek vraagt nieuwe organisatievormen, een artikel over medewerkers behouden, onze (nieuwe) kernwaarden, LHV wil helderheid over rol huisarts in Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz en over huisartsentekort.

Bekijk ook

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging